Het Probleem van het Kwaad

Het Probleem van het Kwaad

 
U bent hier: God >> Het Probleem van het Kwaad

Het Probleem van het Kwaad: De Filosofische Uitdaging
Het "Probleem van het Kwaad" is voor veel mensen een filosofisch struikelblok. Het empirisch bewijs voor de schepping, en dus een Schepper, is overweldigend. Atheďsten zijn niet succesvol gebleken in hun pogingen om een mechanisme te identificeren waarmee de wereld zichzelf zou kunnen hebben gemaakt. De wetenschap van de 20e eeuw heeft met zekerheid aangetoond dat de wereld niet eeuwig is -- het universum had een begin. De enige haalbare optie die de oorsprong van het universum (ruimte, tijd, materie, energie, natuurwetten, etcetera) kan uitleggen is een Transcendente Schepper. DNA is een overtuigend bewijs van het ongelooflijke ontwerp dat alle leven doordringt - de digitale code die organisch materiaal in complexe organismen organiseert. De onzichtbare taalconventie die het DNA interpreteert is nog dramatischer bewijs voor een Intelligent Ontwerper. Op het moment dat de atheďst geconfronteerd wordt met het bewijs tegen de willekeurige evolutionaire theorie, zal hij de Speciale Schepping op filosofische gronden aanvalt. Eén van de belangrijkste vragen die atheďsten stellen is: "Als God werkelijk bestaat, en God schiep alles, waarom schiep Hij dan het kwaad?"

Het Probleem van het Kwaad: God, Mens, Liefde en Kwaad
Om het Probleem van het Kwaad correct te kunnen behandelen moeten we de aard van God, de aard van de mens, de aard van liefde, en de aard van het kwaad beschouwen. Niet alle theďsten geloven in een God van de Liefde. Maar Christenen (de meerderheid van de theďstische bevolking in de wereld) geloven wel in een God van de Liefde. De Bijbel verkondigt feitelijk dat "God Liefde is" (1 Johannes 4:8). De Bijbel beschrijft Liefde als "vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft." (Galaten 5:22-23). Liefde wordt verder in 1 Korintiërs 13:4-7 als "niet zelfzuchtig" beschreven. Volgens de Bijbel bezit de mens de eigenschap van vrije wil, want: "...zo iemand zijn eigen wegen kiest en van zulke gruwelijkheden geniet... zij deden wat slecht is in mijn ogen, en zij verkozen wat ik niet wil" (Jesaja 66:3,4). Kwaad doen wordt beschreven als een zonde, iets wat tegengesteld is aan een God van de Liefde en Zijn Goddelijke Wet. "Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden" (1 Johannes 3:4). De Wet is: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat" (Matteüs 22:37-39). "'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde" (Romeinen 13:9,10).

Het Probleem van het Kwaad: Noodzakelijk voor Liefde
Dit is het Probleem van het Kwaad in een notedop: "Waarom zou een persoonlijke, liefhebbende God een wereld scheppen waarin kwaad bestaat?" "Waarom gaf God de mens de vrijheid om slechte dingen te doen?" Atheďsten redeneren als volgt: "Een alwetende God van de Liefde zou toch zeker niet toestaan dat er kwaad in Zijn wereld zou bestaan". Het antwoord op deze vragen wordt in God's aard - Liefde - en Zijn verlangen voor de mensheid - Liefde - samengevat . Bekijk deze logica eens: Hoe zou God ruimte kunnen laten voor Liefde zonder een potentieel voor kwaad? God zou robots kunnen hebben geschapen die niets meer zouden doen dan tot in de eeuwigheid "ik hou van jou, ik hou van jou" zeggen. Maar dergelijke schepsels zouden niet in staat zijn om een werkelijke liefdesrelatie aan te gaan. De Bijbel zegt dat God een echte liefdesrelatie met Zijn schepping wil aangaan: "Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden" (1 Johannes 3:18). Liefde is niet echt tenzij je het vermogen hebt om niet lief te hebben. Als iemand in staat is om er voor te kiezen om God niet lief te hebben, maar er toch voor kiest om God lief te hebben, dan maakt dat een werkelijke liefdesrelatie met God mogelijk. Eén van God's eigenschappen is alwetendheid. God wist dat er in een wereld met keuzes veel kwaad zou bestaan - er voor kiezen om niet lief te hebben is per definitie slecht. Maar, zo'n wereld zou ook echte liefde mogelijk maken. Filosoof Alvin Plantinga schrijft: "Een al-liefhebbend, almachtig, alwetend Wezen zou zo veel kwaad kunnen toestaan als Hij maar wil zonder Zijn bewering om al-liefhebbend te zijn ongedaan te maken, zo lang als er voor elke slechte toestand die Hij toelaat een groter goed bestaat dat hiermee samenhangt" (God, Freedom and Evil, oftewel God, Vrijheid en het Kwaad). Het potentieel om lief te hebben weegt zwaarder dan het bestaan van het kwaad, vooral als het kwaad slechts tijdelijk kan bestaan. Het kwaad is een neveneffect van liefde. Lijden en dood zijn een neveneffect van het kwaad (Romeinen 5:12). God zegt in Zijn Bijbel dat dit neveneffect slechts tijdelijk is. Het kwaad dient het beperkte doel om werkelijke liefdesrelaties tussen schepping en Schepper in te stellen, en het kwaad zal verdwijnen nadat dit doel is bereikt. "De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid" (1 Johannes 2:17).

Het Probleem van het Kwaad: Een Tijdelijke Zorg
Het Probleem van het Kwaad doordringt alle dingen in deze huidige slechte wereld. "Want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld" (1 Johannes 2:16). De Bijbel zegt dat elk mens het vermogen om te zondigen heeft aangewend (een getuigenis voor de vrije wil van de mens): "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God" (Romeinen 3:23). Het is duidelijk dat God het vermogen van de mens om te zondigen niet heeft geëlimineerd. Als Hij dat had gedaan, dan zou Hij ook het vermogen van de mens om werkelijk lief te hebben geëlimineerd hebben, en een God van de Liefde zou iets dergelijks niet doen. In plaats daarvan laat God zonde tijdelijk toe en voorziet Hij in een mogelijkheid om van deze zonde verlost te worden. God is een God van zowel perfecte liefde als perfecte rechtvaardigheid. Hij kon daarom niet zomaar toestaan dat de mens kon zondigen, zonder een uiteindelijke vergelding af te roepen. Dat zou onrechtvaardig zijn -- een misdaad zonder straf. Maar God heeft, in Zijn perfecte Liefde, in perfecte rechtvaardigheid voorzien door de dood van Jezus Christus aan het kruis voor onze zonden. Het waren geen spijkers die Christus aan het kruis hielden -- het was Liefde. "En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden" (I Johannes 4:9-10). Waarom stond een God van de Liefde kwaad toe? Omdat Hij een God van Ware Liefde is!

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Bekijk Deze Korte Video!

Waarom Is Er Zo Veel Kwaad In De Wereld Video
Wie Is God?

Waarom zijn we hier
Situationisme
Het Probleem van het Kwaad
Hof van Eden
Zin van het Leven
God's Liefde
De Namen Voor God
Wie is God?
Absolute Waarheid
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Podcast Feed: Het Probleem van het Kwaad
Add Het Probleem van het Kwaad to My Google!
Add Het Probleem van het Kwaad to My Yahoo!
XML Feed: Het Probleem van het Kwaad


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.