Ethiek op de Werkplek

Ethiek op de Werkplek

 - Reine Standaarden
U bent hier: God >> Ethiek op de Werkplek

Ethiek op de Werkplek - De Hoofdzaken
Het woord "ethiek" wordt gedefiniŽerd als: "Het geheel van morele principes of waarden die een bepaalde cultuur of groep overheersen of kenmerken", of "Het complexe geheel van morele beginselen of gedragsregels die door een individu worden gevolgd". Er wordt wel eens gezegd dat het hebben van een ethiek hetzelfde is als het doen van goede dingen of de moreel juiste dingen wanneer niemand toekijkt. Ethiek is een persoonlijke keuze en daarom is de ethiek op de werkplek afhankelijk van de persoonlijke ethiek van de mensen die autoriteit over deze werkplek hebben en van de mensen die in deze omgeving werkzaam zijn.

Ethiek op de Werkplek - Persoonlijke Standaarden
De ethiek op de werkplek is een uitbreiding van de persoonlijke standaarden, of het gebrek hieraan, van de mensen waaruit het team bestaat. Er zijn de laatste jaren zoveel mensen in het nieuws geweest die wat betreft de manier waarop ze zaken deden volledig verstoken waren van enige morele ethiek dat we eens een blik moeten werpen op de basis voor een ethiek die de beproevingen van verleidingen kan weerstaan in een wereld die vaak de "twijfelachtige aanpak" lijkt te belonen. Het lijkt zo te zijn dat het wereldbeeld dat veel mensen tegenwoordig hebben hen vertelt dat "betrapt worden" het enige is dat verkeerd is wanneer zij op een dergelijke immorele, twijfelachtige manier hun zaken doen.

Ethiek op de Werkplek - Geeft de Bijbel ons Enige Aanwijzingen?
De Bijbel geeft ons diverse principes die op de ethiek van de werkplek kunnen worden toegepast. We zullen er hier twee bekijken. Het eerste kan gevonden worden in 1 KorintiŽrs 4:2: "Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is". Het concept dat hier verwoord wordt is dat een positie met verantwoordelijkheid hand in hand gaat met een onderwerping aan autoriteit.

Elk mens is een verantwoordelijkheid gegeven en we moeten "betrouwbaar" zijn wanneer ons die verantwoordelijkheid wordt toevertrouwd. Het woord "betrouwbaar" is een vertaling voor het Griekse woord "pistis". Dit woord betekent dat je standvastig bent met betrekking tot je woord of je beloftes, waardig om geloofd te worden, betrouwbaar, en dat je uitspraken vertrouwd kunnen worden. Het is erg interessant dat dit woord ook gebruikt wordt om de trouwhartigheid van God te beschrijven. "Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden" (1 Tessalonicenzen 5:24). Hetzelfde woord wordt dus ook voor het karakter van God gebruikt en daarom zou deze karaktereigenschap ook in Zijn kinderen moeten kunnen worden aangetroffen. De conclusie is dat de basis voor de ethiek van de werkplek er uit bestaat dat de betrokken mensen, zowel de werkgever als de werknemer, zichzelf als opzieners moeten beschouwen die er verantwoordelijk voor zijn om hun daden door het standpunt en het model van God's betrouwbaarheid te laten leiden.

Het andere principe kan in een passage in EfeziŽrs worden gevonden: "Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt" (EfeziŽrs 6:5-9).

Dit is uiteraard geen spreekbuis voor slavernij. Dit gaat over persoonlijke verantwoordelijkheden met betrekking tot ethiek op de werkplek. We kunnen de principes uit deze passage toepassen op de relatie tussen werkgever en werknemer. Een werknemer moet zijn werkgever gehoorzamen en respecteren, en werkgevers moeten zich er in hun relatie met hun werknemers van bewust zijn dat beiden dienaren van dezelfde Meester zijn. Deze aanwijzingen worden aan gelovigen gegeven en dit is een minimum vereiste als we gehoorzaam aan God willen zijn. Zowel de werknemer als de werkgever zijn er verantwoordelijk voor om elkaar op een manier te behandelen die in overeenstemming is met het broederschap van het ene kind van God ten opzichte van het andere. We kunnen dan concluderen dat een goede, morele ethiek op de werkplek het gevolg is van een betrouwbaar opzienerschap over autoriteit en een trouwhartige gehoorzaamheid aan de goddelijke principes die we in het Woord van God kunnen vinden.

Leer Hoe Je aan Anderen Verantwoording Kunt Afleggen!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Bestaat de Hel
Goliat
Leven na de Dood
Het Boek Genesis
God's Wil Kennen
De Dood en de Hemel
Is de Duivel Echt
Jezus Christus
Het Lam van God
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Ethiek op de Werkplek
Add Ethiek op de Werkplek to My Google!
Add Ethiek op de Werkplek to My Yahoo!
XML Feed: Ethiek op de Werkplek


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.