DrieŽenheid

DrieŽenheid

 - Een Realiteit
U bent hier: God >> DrieŽenheid

De DrieŽenheid - Strategisch Bijbels
De DrieŽenheid is "strategisch Bijbels". De Elohim in Genesis 1:1, de meervoudsvorm voor de Ene God, wordt in het Oude Testament meer dan 2500 keer gebruikt. Het is daarom niet verbazingwekkend dat de ons in Genesis 1:26, 3:22 en 11:7 tenminste een dualiteit aan personen suggereert -- de overige teksten in het Oude en Nieuwe Testament verduidelijken dat het hier om de DrieŽenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest gaat. Het is niet redelijk om aan te nemen dat het Oude Testament, met zijn strikte nadruk op het monotheÔsme, zichzelf zou tegenspreken door polytheÔsme te onderwijzen. Daarom is het alles bij elkaar genomen -in overeenstemming met Genesis 1:1 en daaropvolgende teksten- consequent te noemen dat de DrieŽenheid in de boeken van Mozes en de profeten herhaaldelijk maar op voorzichtige wijze benadrukt wordt. Genesis 16:7-14, Exodus 3:2-7, Deuteronomium 18:18, Jozua 5:13-15 en Rechters 6:12-25 zijn hiervan enkele voorbeelden.

De DrieŽenheid - Onmiskenbaar Christelijk
Middels een groot aantal referenties aan de Heilige Geest, God en Jezus als drie afzonderlijke personen (MatteŁs 28:19, Romeinen 1:1-4, 1 Petrus 1:1-2, Openbaring 1:4-5), realiseerden de schrijvers van het Nieuwe Testament zich vol vreugde wat hun voorgangers uit de oudheid al hadden geanticipeerd en opgeschreven. En dat mag ook verwacht worden als het waar is dat de Bijbel de werkelijke geschiedenis beschrijft: voorspel eerst, implementeer later; eerst de schaduw, dan de werkelijkheid; eerst de typering, dan de anti-typering. Net zo belangrijk is dat het standpunt over de DrieŽenheid in het Nieuwe Testament in harmonie is met de verwachtingen uit het Oude Testament: de Vader initieert en de Zoon voert uit, door middel van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest versterkt de nadruk van het Oude Verbond in het bijzonder. Genesis 1:1-2 vermeldt dat de Heilige Geest het leven uit een donkere, vormloze, lege diepte schiep. In Romeinen 8:11 merkt Paulus op dat de Heilige Geest het leven opnieuw schept, uit de oude menselijke natuur. Als Hij in het ene geval fysieke elementen ordende en in het andere geval geestelijke schepselen ordende, dan was en is de schepping Zijn werk. En als alle vruchtbaarheid en alles wat daaruit voortkwam het resultaat was van het feit dat Hij over de chaos zweefde, dan komt nu al het geestelijk leven voort uit het feit dat Hij de bekeerlingen overtuigt en in hen huist.

De DrieŽenheid - Inherent en Essentieel
Er bestaat geen logische manier waarop we zouden kunnen beweren dat de DrieŽenheid niet te ontcijferen, en daarom onaanvaardbaar, zou zijn. Een groot aantal patronen in het alledaagse leven in het universum, waaronder de weerpatronen, de groei van oogsten, conceptie en geboorte, blijven mysterieuze maar acceptabele zaken; onverklaarbaar, maar geloofwaardig. Noch moeten we de fout maken die Michael Servetus maakte toen hij beweerde dat de doctrine filosofisch gezien onverdedigbaar is. Een doctrine hoeft niet filosofisch verdedigbaar te zijn om Bijbels te zijn. De technische details van het vergieten van het bloed van Christus ter vergeving van de zonden is hier een voorbeeld van. Geen enkele theologische theorie over de verzoening die gepostuleerd zou kunnen worden kan de vergeving zekerder maken dan ons geloof dat dit waar is gewoonweg omdat Jezus dit zei!

Het woord god heeft voor eenieder die het woord uitspreekt of aanroept een zekere betekenis, ook al gaat het om een animist die voor bescherming van boze geesten vraagt. De bijbelse God heeft en geeft zeer zeker zin en betekenis, maar zoals Hij deze definieert, met ons begrip van ons eigen "zelf" en met de wereld verbonden aan God's definitie. Hij heeft ťťn aard of essentie, die in drie personen wordt uitgedrukt: Vader, Zoon en Heilige Geest. Elk van hen is samen met de andere twee gelijk aan hen en eeuwig met hen. Zij leven in een complete, perfecte liefde die zonder voorbehoud en absoluut volledig is, die niets nodig heeft en waaraan niets ontbreekt -- zelfs geen universum gevuld met schepselen, zelfs geen mensheid om een relatie mee te hebben. Het meest belangrijke is dat God inderdaad het universum schiep, met hierin de mensheid naar Zijn evenbeeld als de climax van deze schepping, omdat LIEFDE gedeeld, uitgedrukt en gedramatiseerd moet worden. Daarnaast ontleent de mensheid al zijn besef van samenzijn, gemeenschap, associaties en relaties aan de DrieŽenheid als het foutloze model voor deze zaken.

Leer Meer over de Heilige Geest!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Gap Theorie
Is de Duivel Echt
Hoe We Engelen Zien
Tien Geboden
De Christelijke Doctrine
De Prijs van Discipelschap
Christelijke Verantwoording
Onvergeeflijke Zonde
Jozef in de Bijbel
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: DrieŽenheid
Add DrieŽenheid to My Google!
Add DrieŽenheid to My Yahoo!
XML Feed: DrieŽenheid


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.