Definitie van Zonde

Definitie van Zonde

 - Zonden en Wetten
U bent hier: God >> Definitie van Zonde

Definitie van Zonde - Wat is Het?
Een definitie van zonde is: doen wat verkeerd is en niet doen wat juist is, en dit volgens God's regels (1 Johannes 3:4). Als God zegt "Je moet niet liegen" en je liegt toch, dan is dat een zonde. Als God zeg "Je mag niet stelen" en je steelt toch, dan heb je gezondigd. God zegt dat zonde ons van Hem afzondert (Jesaja 59:2).

De Bijbel zegt: "Maar van de hemel uit openbaart zich Gods toorn over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Want wat een mens van God kan weten, is hen bekend; God heeft het hun geopenbaard. Vanaf de schepping van de wereld wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Want ofschoon zij God kenden, hebben zij God niet de Hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Zij beweerden wijzen te zijn, maar werden dwazen. . ." (Romeinen 1:18-22).

God heeft een morele wet en heeft elk mens een geweten gegeven. Het geweten dient om ons te beschuldigen of om ons in het gelijk te stellen, en sommeert ons om binnen de grenzen van God's morele gedragsregels te blijven. Ook al kan het geweten sterk blijven als het geoefend wordt, toch kan het geweten net als een menselijke spier verschrompelen als het niet gebruikt wordt. En op een gegeven moment kan iemand zich niet langer door het geweten begrensd voelen, ook al bestaat de moraliteit nog steeds. Als de aansporingen van het geweten lange tijd continu worden genegeerd, dan zal het geweten niet meer werken zoals het zou moeten.

Definitie van Zonde - Wat Zijn God's Regels?
Als de definitie van zonde het breken van God's regels is, wat zijn dan Zijn regels? Wat zijn God's standaarden voor ons moreel gedrag? Hier volgen tien basisregels:

1. "Ik ben de HEER uw God. . . U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij" (Exodus 20:2-3).

God - je Schepper - gebiedt je dat Hij het brandpunt van je genegenheid is. Als jij meer van je leven, je bezittingen, je partner, je kinderen of je werk houdt dan van je Vader in de hemel, dan hou je meer van het geschenk dan van de Gever.

2. "U zult geen beelden maken. . . van enig wezen. . ." (Exodus 20:4).

Je mag voor jezelf geen god maken die jou goed uitkomt, noch met je handen noch in je gedachten. Iemand zou kunnen zeggen: "Mijn god is geen god van toorn en oordeel, mijn god is een god van liefde en genade. Hij zou nooit een hel scheppen." Welnu, hij heeft daarmee een god geschapen die zich schikt naar zijn zondige leven. We noemen dat afgoderij.

3. "U zult de naam van de HEER uw God niet lichtvaardig gebruiken" (Exodus 20:7).

Je mag de naam van God niet als een vloekwoord gebruiken, of Zijn naam lichtvaardig gebruiken, of nalaten om Zijn naam te eren. Wanneer een man (of een vrouw) God's naam gebruikt om te vloeken, dan gebruikt hij God's naam als vervanging van een drie- of vierletterig schuttingwoord om zijn walging uit te drukken. Dit stelt God gelijk aan dat schuttingwoord. We noemen dat godslastering.

4. "Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn" (Exodus 20:8).

De Bijbel zegt: "Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de HEER uw God". De meeste mensen schenden deze wet elke zeven dagen. Het maakt niet uit welke dag je hiervoor kiest. De Bijbel zegt dat één mens de ene dag in acht neemt, en een ander mens een andere dag. Het is een zaak van het geweten, niet van legalisme.

5. "Eer uw vader en uw moeder" (Exodus 20:12).

God gebiedt ons niet om onze ouders te eren omdat ze het zouden verdienen. We zijn allemaal zondaars. We moeten hen eren uit gehoorzaamheid aan God.

Lees Nu Definitie van Zonde Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Wat is Zonde
Geschiedenis van Satan
Voorbestemming
Engelen
God's Namen
Jezus Christus
Definitie van Zonde
Het Lam van God
Is Homosexualiteit een Zonde
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Definitie van Zonde
Add Definitie van Zonde to My Google!
Add Definitie van Zonde to My Yahoo!
XML Feed: Definitie van Zonde


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.