De Opname

De Opname

 - Zorg Dat Je Veilig Bent
U bent hier: God >> De Opname

De Opname: Wat Is Dat?
De Opname is een gebeurtenis in de "eindtijd" (een "eschatologische" gebeurtenis) waarin Jezus Christus voor Zijn Kerk terugkeert en waarin gelovigen "die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en... de Heer in de lucht tegemoet [gaan]" (1 Tessalonicenzen 4:16-17). Dit is de tijd van de wederopstanding, waarin elke Christen zijn of haar herrezen lichaam ontvangt. De eersten die hun nieuwe lichaam ontvangen zijn zij die als Christenen gestorven zijn, daarna volgen zij "die nog in leven zijn".

  Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen"
  (1 Korintirs 15:51-52).

De Opname: Wanneer Zal Deze Plaatsvinden?
De timing van de Opname heeft binnen het Christendom een groot debat in gang gezet. Zal deze vr, tijdens of na de periode van de beproeving plaatsvinden? De beproeving is een periode van zeven jaar die meteen voorafgaat aan de terugkeer van Christus en de stichting van Zijn koninkrijk, het millennium, dat dus 1000 jaar zal duren. De eerste 3 jaar van de beproeving zal een tijd van vrede en samenwerking zijn, en de tweede 3 jaar van de beproeving zal een tijd van oorlog en rampspoed zijn. Halverwege de beproeving zal de Antichrist zichzelf tot god uitroepen en verering van alle mensen van de wereld vereisen. Velen zullen voor de Antichrist neerbuigen en hem aanbidden, en als onderdeel hiervan ook zijn merkteken van wereldwijde registratie dragen. Sommigen zullen weigeren om de Antichrist te aanbidden en zijn merkteken te ontvangen, en velen zullen voor deze daad van ongehoorzaamheid worden gedood. Aan de tweede helft van de beproeving wordt gerefereerd als de "Grote Beproeving". Er zullen in deze periode over de hele wereld uitzonderlijke catastrofen plaatsvinden (voor ondersteuning hiervan in de schriftteksten, zie Openbaring 3:10, Mattes 24, Marcus 13 en Lucas 17).

Dus, het voornaamste debat over de Opname gaat dus niet over wat deze is, maar wanneer deze zal plaatsvinden ten opzichte van de beproeving. Samengevat: het standpunt van de pre-beproeving (of pre-tribulatie) houdt in dat de opname zal plaatsvinden vr de periode van de beproeving; midden-beproeving (of midden-tribulatie) stelt dat de opname halverwege de beproeving zal plaatsvinden; en het post-beproeving (of post-tribulatie) standpunt stelt dat de opname zal plaatsvinden aan het einde van de beproeving.

De Opname: Maakt Het Voor Hen Die in Jezus Christus Geloven Uit Wanneer Dit Zal Gebeuren?
De pre-beproeving opname is een prachtige hoop voor hen die in Jezus Christus geloven. Maar, of we lang genoeg zullen leven om de opname mee zullen maken, of dat nu een pre-beproeving, midden-beproeving of post-beproeving is, of dat we zullen sterven voordat er een opname van welk soort dan ook plaatsvindt, de enige sleutel tot de eeuwige verlossing is in al deze gevallen ons geloof en vertrouwen in Jezus Christus. Zorg dat je veilig bent in je relatie met Christus, en dan maken alle andere dingen werkelijk geen verschil uit.

  "...In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben"
  (Johannes 14:2-3).

  "Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn"
  (1 Tessalonicenzen 4:16-17).

Onderzoek Nu Verder!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Jezus Christus
Goliat
God's Wil Kennen
Engelen
Wederkomst
Open Thesme
Christelijk Discipelschap
Het Lam van God
Geschiedenis van Satan
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: De Opname
Add De Opname to My Google!
Add De Opname to My Yahoo!
XML Feed: De Opname


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.