De Dood en de Hemel

De Dood en de Hemel

 - Vind Hoop
U bent hier: God >> De Dood en de Hemel

De Dood en de Hemel – De Dood Begrijpen
Wanneer we over de dood en de hemel nadenken, dan is het belangrijk dat we er een correct beeld van hebben.

 • Waarom bestaat de dood?
  De dood is niet iets dat God verlangt; de dood is het gevolg van een zelf-verdoemenis (Romeinen 3:23; 6:23). De Heer heeft het menselijke ras niet geschapen om hen vervolgens te zien sterven in lijden en pijn, noch heeft hij hen daarvoor een vrije wil gegeven. De Heer schiep mensen zodat Hij een liefdevolle, gemeenschappelijke relatie met hen zou kunnen hebben, hier op aarde en tot in de eeuwigheid.

  “U zegt dat sommigen van hen ontrouw zijn geworden? Dan vraag ik u: kan hun ontrouw Gods trouw tenietdoen?” (Romeinen 3:3).

  “Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer” (Romeinen 6:23).

 • Is er een leven na de dood?
  Een veel gestelde vraag onder de mensheid is: "Wat gebeurt er wanneer we sterven? Houden we op te bestaan of is er meer? De Bijbel verzekert ons ervan dat er een leven na de dood is en beschrijft dit leven als volgt: "Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben” (1 Korintiërs 2:9). Toen Jezus als God in een mensenlichaam naar de aarde kwam, stierf Hij om ons de kans te geven om in Hem te geloven en zo het eeuwige leven te ontvangen.

  Het leven na de dood is voor alle mensen beschikbaar. Het is aan elk mens om voor zichzelf te beslissen of hij of zij de eeuwigheid in de hemel of in de hel wil doorbrengen.

 • Hoe moeten we de dood dan zien?
  Als iemand een persoonlijke relatie met Jezus Christus heeft, dan is zijn of haar kijk op de dood gebaseerd op de waarheid dat de geest herenigd wordt met God wanneer die dood plaatsvindt.

  Dit geloof wordt door de Schrift bekrachtigd:

  “Aan diegenen die Hem toch opnamen, heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God: aan hen die geloven in zijn naam” (Johannes 1:12).

  “Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit” (Johannes 3:16).

  “Want dit is de wil van mijn Vader: dat wie de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit en dat Ik hem op de laatste dag laat opstaan” (Johannes 6:40).

De Dood en de Hemel – De Hemel Begrijpen
De hemel wacht voor de onzichtbare menselijke geest die zondeloos is gemaakt, die onsterfelijk is gemaakt en die volledig is aangepast voor het hemelse leven. Hoe anders zouden we de dood tegemoet zien als we wisten dat Jezus een prachtige plaats voor ons heeft klaargemaakt; ons eeuwige thuis, waar onze naasten en geliefden geduldig op onze komst wachten.

 • De hemel zal spectaculair zijn.
  “Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Stralend van Gods heerlijkheid: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf engelen; op de poorten waren namen gegrift, de namen van de twaalf stammen van Israël. ” (Openbaring 21:1, 11-12).

 • De hemel zal relationeel zijn.
  De hemel is een relationeel bestaan waarin we in gemeenschap met God leven. Christus wordt geprezen en verheerlijkt ten voorstaan van God de Vader. Geliefden en naasten zullen met elkaar worden herenigd en nieuwe relaties zullen worden aangegaan met de mensen die ons zijn in de dood zijn voorgegaan, zoals de patriarchen van ons geloof.

 • De hemel zal een voortgaande leerervaring zijn.
  Een leerervaring over de verzoening die ons door God via Jezus Christus is gegeven.

De Dood en de Hemel – Jouw Beslissing
Heb jij een beslissing genomen over de hemel en de dood? Weet jij waar jij naartoe zult gaan wanneer je sterft? Waar zul jij de eeuwigheid doorbrengen?

De hemel is een geschenk, en het weinige over de hemel dat voor ons is beschreven is een realiteit, dankzij de dingen die Jezus Christus voor Zijn mensen heeft gedaan. Alleen Hij geeft eeuwig leven in de hemel en het nieuwe koninkrijk dat zal komen. Het is beschikbaar voor alle mensen die in Hem geloven. Het is een bovennatuurlijke plaats waar we met onbeperkte macht, genade, liefde, vrede, vreugde en veiligheid zullen leven. Een perfect leven in de hemel zonder enige beperkingen gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Het is belangrijk dat we er over praten en ons er op voorbereiden. Dit eeuwige leven zal ons geschonken worden zonder de beperkingen of de grenzen van een materialistische en vergaande wereld.

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Eens Gered, Altijd Gered
De Prijs van Discipelschap
Christelijke Apologetiek
Moet Ik Gedoopt Zijn om Naar de Hemel te Gaan
Annihilationisme
Verleiding Weerstaan
God's Wil Kennen
Definitie van Zonde
Tien Geboden
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: De Dood en de Hemel
Add De Dood en de Hemel to My Google!
Add De Dood en de Hemel to My Yahoo!
XML Feed: De Dood en de Hemel


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.