De Bruiloft in Kana

De Chronologische Bijbel
Oktober


23 Oktober (Dag 296) Ė De bruiloft in Kana en de Samaritaanse vrouw.
De vroege bediening van Jezus wordt alleen door de apostel Johannes beschreven. Zijn verslag laat zien dat het onderricht van Jezus het gewone volk al snel aanspreekt en leidt tot een groot aantal trouwe discipelen. In deze tijd verricht Jezus Zijn eerste wonderen, beginnend op de bruiloft in Kana. En net zoals Nehemia eeuwen eerder gedaan had, verspilt Jezus geen tijd om de mensen die de tempel onteren hierop aan te spreken. Jezus maakt ook meteen duidelijk dat Zijn reddende boodschap verder gaat dan het Joodse volk en betrekking heeft op alle mensen. Alsof Hij hiermee het universele karakter van Zijn geestelijke koninkrijk wil benadrukken, brengt Jezus Zijn boodschap aan de Samaritanen. Dit volk van gemengde afkomst en met gemengde godsdiensten zijn al aartsvijanden van de Joden sinds hun voorouders uit AssyriŽ werden overgebracht om het noordelijke IsraŽl te bevolken, nadat de eerste Joden in gevangenschap naar AssyriŽ werden afgevoerd. Jezus' handreiking naar de niet-Joden zou dus niet duidelijker kunnen zijn...

Lees hier de volledige tekst:Terug naar de lezingen van de maand OktoberNadruk en reproductie verboden. Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaarden.
Met dank aan Biblica. Bezoek deze websites van Biblica eens:
www.Biblica.com -- www.BiblicaDirect.com
www.BibleServer.com


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen