De Bijbel Begrijpen

De Bijbel Begrijpen

 - Lees Deze als een Leek
U bent hier: God >> De Bijbel Begrijpen

De Bijbel Begrijpen - Begin Gewoon te Lezen!
Het begrijpen van de Bijbel kan moeilijk zijn, maar God wil dat we Zijn Woord bevatten en op onze levens toepassen. Hij geeft ons de Bijbel zodat we in onze relatie met Hem kunnen groeien. Als je vragen over de Bijbel hebt, bezoek dan GotQuestions.org eens om een antwoord te vinden.

De Bijbel Begrijpen - Een Persoonlijk Verhaal
Ik heb zojuist het Nieuwe Testament voor de tweede keer helemaal gelezen. Hier volgt mijn begrip van de Bijbel en wat ik denk dat deze mij geleerd heeft…

De Bijbel is het Woord van God. Deze bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament -- het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond is de schepping; het gaat over God's uitverkoren volk en hun geschiedenis; het bevat de wetten; het gaat over het offeren van het bloed van dieren aan God; het gaat over de koppigheid van Zijn volk en hun onophoudelijke trots; het gaat over God's toorn. Het nieuwe verbond is God's liefde en vergeving; het gaat over het bloed van Jezus in plaats van het bloed van dieren om onze zonden te vergeven; het gaat over het aanvaarden van Jezus Christus als onze verlosser, over de wedergeboorte en over een eeuwig leven dat we door hem krijgen; het is het vervangen van ons geweten met de Heilige Geest; het gaat over de dag des oordeels.

Ik lees de Bijbel als een leek. Ik denk dat het belangrijk is om de nadruk op 'leek' te leggen, omdat Bijbelse schriftgeleerden al eeuwenlang elk woord, elke zin en elke passage hebben geanalyseerd om de complexe samenhang te interpreteren. Wat het resultaat daarvan is? We hebben allerlei verschillende soorten mensen, kerkgenootschappen en culten die de Bijbel op een zodanige manier geïnterpreteerd hebben dat deze hun eigen persoonlijke of groeps-idealen zou ondersteunen. Maar, als leek lees ik de Bijbel in algemene termen om te proberen de algehele boodschap te begrijpen.

De Bijbel is de Bijbel, dus wat zegt deze dan tegen de leek die niet gebukt gaat onder al deze verschillende interpretaties? Ik heb ontdekt dat de Bijbel het Woord van God is dat zeer eenvoudige boodschappen bevat die iedereen kan begrijpen. God is het begin; Hij schiep alle dingen; Hij is het heden; Hij is de toekomst. God schiep de mens om op aarde te leven. Het is geen gemakkelijk leven op aarde. We hebben te maken met zonden, armoede, plagen, pijn, oorlogen en dood. Ons leven is een voortdurende beproeving. En toch heeft God ons hoop gegeven. Hij gaf ons Zijn enige zoon, Jezus Christus, die aan het kruis stierf om ons van onze zonden schoon te wassen. En als we in Hem geloven en Hem accepteren, dan zullen we in Zijn eeuwige leven delen. Met dit nieuw gevonden geloof worden we opnieuw geboren en ontvangen we de Heilige Geest om ons te leiden. Onze levens zouden dan met liefde gevuld moeten zijn. Liefde voor God en liefde voor elkaar -- we leven onze levens dan op een zodanige manier dat we anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. We begrijpen dat God ons voor onze zonden heeft vergeven en dat we ook anderen voor hun zonden moeten vergeven.

Dit klinkt allemaal eenvoudig genoeg, maar waarom heeft de Bijbel dan twee testamenten? Waarom is de Bijbel zo lang, zo gecompliceerd, zo interessant, zo verwarrend, zo professoraal en zo historisch? Wat mij betreft is het duidelijk -- om de geldigheid en de echtheid ervan vast te stellen; om de nauwkeurigheid ervan op de proef te stellen; om onze aandacht vast te houden; om ons steeds maar weer naar de Bijbel te laten terugkeren om ons geloof te begrijpen en steeds opnieuw te grondvesten; om ons een gids te geven die ons vertelt hoe we moeten leven.

De Bijbel Begrijpen - Een Complex Boek met een Eenvoudige Boodschap
Oké, dat is de eenvoudige boodschap van de Bijbel. Maar ik heb ontdekt dat er veel meer komt kijken bij het begrijpen van de Bijbel dan deze eenvoudige thema's. Het Nieuwe Testament heeft het voortdurend over hoe we van het juiste pad kunnen afraken -- als we onze levens niet leiden zoals Jezus en de profeten ons leerden. Zelfs in de tijd waarin de mensen nog in leven waren die Jezus Christus persoonlijk kenden en die getuigen waren geweest van Zijn wederopstanding waren er veel mensen die Christen waren geworden en die vervolgens van het goede Christelijke pad afdwaalden en continu herinnerd moesten worden aan de juiste manier van leven. Slechte mensen binnen de kerken waren toen al bezig met het uitleggen van het Goede Nieuws zoals hun dat goed uitkwam, voor hun eigen doelen en om anderen te manipuleren. Zoals de Bijbel zegt: "De hele wereld is in de macht van de boze. Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit..." Het lijkt er op dat het leven met de Heilige Geest, dat we ontvangen als we het Goede Nieuws aanvaarden, een hele strijd te leveren heeft!

Nou, wat gebeurt er dan als we van het rechte pad afraken? Jazeker, wanneer we wedergeboren worden dan worden onze zonden weggespoeld, maar wat gebeurt daarna? Hoewel we uit genade gered worden, lijkt het mij dat we naar onze daden beoordeeld zullen worden. We worden verantwoordelijk gehouden. Er zal een dag des oordeels komen. En het is het beste als we de Heer vrezen. Dus we moeten hier continu aan herinnerd worden. We kunnen ons bij een kerk aansluiten, naar de voorganger luisteren en met andere gelovigen samenkomen. Maar hoe zit het dan als we door misleidde mensen binnen de kerk de verkeerde kant op worden geleid, of als de kerkelijke instelling haar agenda aanpast "om met de tijd mee te gaan"? Er is één ding dat nooit zal veranderen en dat is de Bijbel. Het is overtuigend en gecompliceerd genoeg en bevat genoeg geschiedenis, informatie, advies en leiding om ons altijd geïnteresseerd te houden en om altijd de juiste voetstappen te kunnen volgen. De Bijbel is er om ons te helpen geloven. En, misschien nog belangrijker, de Bijbel is er om ons te helpen om te blijven geloven.

De Bijbel Begrijpen - Lees en Test Deze voor Jezelf!
Hoe goed ken en begrijp jij de Bijbel? We lijken de Christelijke boodschap allemaal uit andere bronnen dan de Bijbel te vernemen. We worden vervolgens verteld dat we de Bijbel moeten lezen of naar de kerk moeten gaan waar men voor ons uit de Bijbel voorleest. Waarom zouden we die boodschap geloven? Omdat onze ouders ons vertelden dat we moeten geloven, of omdat een priester in de kerk ons vertelde dat we moeten geloven, of omdat we het van een missionaris hoorden, of op TV zagen, of misschien wel op het Internet? Voor mijzelf waren het wetenschappelijke ontdekkingen en de authenticiteit van de Bijbel zelf die mij een overtuiging en een geloof gaven. En ik geloof stellig dat toekomstige vooruitgangen in de wetenschap ons nog meer bewijs zullen leveren voor God en een geloof in de Bijbel. Maar de Bijbel zelf levert ons het Goede Nieuws en de verlossing van onze zielen. De Bijbel zelf geeft ons richtlijnen voor ons leven hier op aarde ter voorbereiding op onze dag des oordeels.

Ga Nu Dieper!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Het Boek Johannes
Bijbelconcordantie
Bijbelschrift
Bijbelverzen
Bijbelleesplan
Bijbelverhalen voor Kinderen
Hulp bij het Begrijpen van de Bijbel
Bijbelvragen
De Bijbel Begrijpen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: De Bijbel Begrijpen
Add De Bijbel Begrijpen to My Google!
Add De Bijbel Begrijpen to My Yahoo!
XML Feed: De Bijbel Begrijpen


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.