Da Vinci Code Waarheid

Da Vinci Code Waarheid

 
U bent hier: God >> Da Vinci Code Waarheid

Da Vinci Code Waarheid - Het Manuscript
Mensen vragen zich af of Brown's boek de waarheid van Da Vinci bevat. De inleidende opmerkingen in het boek zeggen: "Alle beschrijvingen van documenten en geheime rituelen zijn nauwkeurig". Is dat een uitspraak die waar is? Bestaat er wel zoiets als een "Da Vinci Code Waarheid"?

Het boek begint met de moord op Jacques Sauniere, de curator van het Louvre Museum in Parijs. De curator, een Grootmeester van de Priorij van Sion, een oud en geheim genootschap, schreef voor zijn dood een cryptisch bericht. De Franse politie doet een beroep op experts om dit bericht te ontcijferen -- Robert Langdon, een professor aan Harvard, en cryptograaf Sophie Neveu, de vervreemde kleindochter van de vermoorde curator. Wat zij ontdekken is een gevaarlijk geheim dat de curator in verband brengt met bewijs dat Jezus niet God was en dat het bestaan van de kerk in gevaar zou kunnen brengen. Ze ontdekken dat artiesten en denkers door de eeuwen heen talrijke aanwijzingen hebben achtergelaten. Achtervolgd door de politie racen Langdon en Neveu door Parijs en Engeland in een poging om dit eeuwenoude mysterie op te lossen.

Nou, hoe veel van De Da Vinci Code is waar? Toen auteur Dan Brown gevraagd werd hoeveel van dit boek gebaseerd is op "realiteit in termen van dingen die feitelijk hebben plaatsgevonden", was zijn antwoord: "Absoluut alles. Robert Langdon is natuurlijk een fictief persoon, maar de kunst, de architectuur, de geheime rituelen, de geheime genootschappen -- dat zijn allemaal historische feiten".1 "Ik begon als een scepticus. Toen ik de Da Vinci Code, begon te onderzoeken, dacht ik werkelijk dat ik een heleboel van deze theorie over Maria uit Magdala en het Heilige Bloed en al dat soort dingen zou weerleggen. Maar ik begon er in te geloven." 2

Da Vinci Code Waarheid - De Beweringen
In De Da Vinci Code, presenteert Brown de volgende zaken als feiten:

  • Jezus was met Maria uit Magdala getrouwd en haar baarmoeder was de Heilige Graal. Jezus en Maria uit Magdala hadden samen kinderen. De waarheid over Christus en Maria uit Magdala is door een geheim genootschap met de naam de Priorij van Sion, die geleid werd door grote denkers als Da Vinci, in leven gehouden.
  • De evangelies zijn niet historisch accuraat. De Rooms-Katholieke Kerk heeft zo'n 80 evangelie-verslagen verborgen gehouden die nieuw licht op de identiteit van Jezus werpen.
  • De vroege kerk geloofde niet dat Jezus goddelijk was. In plaats daarvan "stemden" zij tijdens het Concilie van Nicea in de vierde eeuw over Zijn goddelijkheid.
Hoewel Brown beweert dat zijn boek is gevuld met waarheden, moet de lezer in gedachten houden dat deze bewering een onderdeel is van de eerste paragrafen van zijn fictieve boek. Beweringen dat iets waar is zijn, als deze zich in een fictief verhaal bevinden, nog steeds fictief. Als Brown de wereld daadwerkelijk over de ware aard van Jezus en de Katholieke Kerk had willen inlichten, dan zou hij dit tegen een niet-fictieve achtergrond hebben gedaan. Waarom stelde Brown dan in interviews dat de informatie die zijn boek bevat waar is? Luister eens naar de vele interviews met bekende schrijvers van fictie: zij klampen zich vast aan het idee dat hun werelden, bizar en zelfs buitenaards, waar zijn. Veel auteurs doen dit om interesse in hun boeken op te wekken om zo de verkoop ervan te doen stijgen. Anderen doen dit omdat de werelden die zij hebben geschapen in hun eigen verstand daadwerkelijk bestaan. Terwijl een groot gedeelte van het boek is gevuld met misvattingen, zullen we toch de laatste twee van de bovenstaande onjuiste beweringen kort bespreken.

Da Vinci Code Waarheid - Zijn De Evangelies Historisch Accuraat?
EÚn van de sleutelpunten die Brown als een Da Vinci Code Waarheid naar voren schuift is dat de Bijbel niet vertrouwd kan worden. Bepaalde gedeelten van de literatuur waarvan Brown zegt dat het de "Bijbel" is bevatten inderdaad misvattingen. De vroege boeken die we de Gnostische Evangelies noemen zijn vaak strijdig met de ge´nspireerde evangelies van God's Woord. Historici en theologen hebben deze schrijfsels al bijna tweeduizend jaar lang bestudeerd, al sinds deze in de tweede eeuw na Christus werden ontdekt. De kerkvaders bespreken de ketterij van deze groep geschriften: Irenaeus (ca. 130-200), Hippolytus (ca. 170-236) en Tertullianus (ca. 160-na 200), schrijven allemaal over de Gnostici. Deze geschriften werden door de vroege kerkvaders afgewezen omdat zij niet overeenstemden met de duidelijke leerstellingen van de andere 27 boeken die toen al als de gecanoniseerde Schriftteksten werden gezien.

Brown beweert dat de kerk weet had van meer dan 80 evangelies, maar er hieruit slechts vier koos. De Nag Hammadi Bibliotheek (gepubliceerd in 1977) wordt gezien als ÚÚn van de beste bronnen, zoniet de allerbeste bron, van bijbelse en niet-bijbelse geschiedenis. Deze bibliotheek geeft ons een lijst van in totaal 45 titels, en deze waren niet allemaal evangelies. Een andere verzameling, De Gnostische Schriftteksten (door Bentley Layton) bevat iets minder dan 40 werken, waarvan er slechts drie de titel evangelie dragen. Veel van deze overlappen met de werken in de lijst van de Nag Hammadi. Er waren hooguit 60 werken, en het overgrote deel hiervan waren geen evangelie-verslagen.

Hebben deze extra "evangelies" nieuwe informatie over de identiteit van Jezus aangeleverd -- informatie die de vier ge´nspireerde evangelies tegenspreekt? Ja, maar niet vanwege de redenen die Brown voorstelt. Hij beweert dat deze schrijfsels Jezus slechts als een mens definiŰerden en niet als god. Dat is eenvoudigweg niet waar.

Wanneer eerlijke zoekers de vraag "Is de Bijbel waar? bestuderen en de profetische vervullingen ervan beschouwen, alsmede het historische bewijs en het archeologische bewijs, en leren door wie de Bijbel werd geschreven, dan zullen zij ontdekken dat de Bijbel ge´nspireerd is en vertrouwd kan worden.

Da Vinci Code Waarheid - De Leugen: Jezus Was Niet God
Is dit een Da Vinci waarheid of een Da Vinci leugen? In het boek beweert Brown dat de kern van het Christelijk geloof niet geformuleerd werd tot de tijd van het Concilie van Nicea in de vierde eeuw. Dit is een vreemde bewering omdat de boeken van het Nieuwe Testament ons een duidelijk begrip geven van de orthodoxie en de kernpunten van het geloof.

De geschiedenis leert ons dat het centrale systeem van het geloof en de overtuiging van het Christendom tegen de tijd van het Concilie van Nicea in 325 na Christus al lang was gegrondvest. Het Concilie kwam bijeen om te bevestigen wat de bisschoppen en kerkleiders al 200 jaar lang hadden onderwezen. Zij gaven met een verhouding van 218 tegen 2 stemmen hun goedkeuring aan de evangelies, wat dus niet -zoals Brown beweert- "een relatief krappe stemming" is. Paulus was feitelijk al 300 jaar vˇˇr de tijd van Constantijn en het Concilie van Nicea overtuigd van de goddelijkheid van Jezus.

De gelijkenis en het kernachtige begrip van de identiteit van Jezus als de Zoon van God en van de verlossing worden in de eerste eeuw duidelijk uitgeschreven door MatteŘs, Marcus, Lucas, Petrus, Johannes, Jakobus en Paulus. De Pastorale Epistels (1 en 2 TimoteŘs en Titus) zijn ongelooflijk helder over wat werkelijke verlossing is en wat een degelijke doctrine inhoudt.

Bestudeer dit voor jezelf: Is Jezus God? Kwam Hij naar de aarde om de mensheid te redden van een eeuwigheid in de hel? Stierf Hij voor jou persoonlijk aan het kruis?

Gooi de leugens overboord. Ontdek de Waarheid!

1 The Today Show: 9 Juni, 2003.
2 Good Morning America: 3 November, 2003.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Related Articles
Discipelschap

Jezus Christus
Da Vinci Code Waarheid
Het Lam van God
De Christelijke Doctrine
Bestaat de Hel
Het Boek Genesis
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Da Vinci Code Waarheid
Add Da Vinci Code Waarheid to My Google!
Add Da Vinci Code Waarheid to My Yahoo!
XML Feed: Da Vinci Code Waarheid


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.