Christelijke Therapie

Christelijke Therapie

 - Uniek Perspectief
U bent hier: God >> Christelijke Therapie

Christelijke Therapie - De Verschillen
Als algemene regel geldt dat zowel Christelijke therapie als wereldlijke therapie het verlangen delen om mensen te helpen met het overwinnen van hun problemen, met het vinden van zin en plezier in het leven, en met het uitgroeien tot gezonde en goed aangepaste individuen, zowel mentaal als fysiek gesproken. De meeste therapeuten zijn gediplomeerd en hebben jarenlang ervaring opgedaan in hun vak.

Het woord "therapie" kan verschillende betekenissen hebben, waaronder het geven van advies en aanmoediging, het delen van wijsheid en talenten, het stellen van doelen, het oplossen van conflicten, etctera. Therapeuten duiken gewoonlijk in het verleden (of het probleem zich nu een week geleden voordeed of tijdens de kinderjaren) in een poging om het heden te repareren. Soms onderzoeken zij de mogelijke effecten van lichamelijke en chemische onbalansen die fysiologische problemen kunnen veroorzaken. Een groot gedeelte van de therapie bestaat uit het oplossen en herstellen van conflictsituaties tussen verschillende mensen.

Christelijke Therapie - De Fundering
Christelijke therapie is verschillend van wereldlijke therapie. Christelijke therapie verheft zichzelf tot een andere dimensie. "In tegenstelling tot psychologisch geÔntegreerde systemen streeft Bijbelse therapie er naar om op een zorgvuldige wijze die gebieden te ontdekken waarin een Christen ongehoorzaam zou kunnen zijn aan de principes en de geboden van de Schriftteksten en om hem te helpen om te leren hoe zich liefhebbend over te geven aan God's wil", zo stelt een rapport van de International Association of Biblical Counselors (oftewel het Internationaal Genootschap van Bijbelse Therapeuten).

Christelijke therapeuten zijn in staat om dat te doen omdat zij een absolute standaard hanteren waaraan hun doelen worden afgemeten en waarmee de levensstijl van hun client wordt geŽvalueerd. Zij zien de Bijbel als de bron van alle waarheid. 2 TimoteŁs 3:16-17 zegt: "Elke schrifttekst is door God geÔnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust". De seculiere therapeut heeft een dergelijke standaard niet maar gebruikt in plaats daarvan de laatste psychologische bevindingen of maatschappelijke norm, die beide net zo veranderlijk zijn als het weer. Daarom heeft een wereldlijk therapeut geen absolute waarden waarmee hij iemand's moraliteit of de keuzes die mensen maken kan beoordelen. Christelijke therapeuten begrijpen dat de Bijbel veel praktische wijsheid bevat over de menselijke aard, het huwelijk en de familie, menselijk lijden, en nog veel meer. Door Bijbelse concepten in hun therapie te gebruiken kunnen ze mensen aanwijzigingen geven voor de richting die ze moeten kiezen en hen eveneens daarvoor verantwoordelijkheid geven. Psalm 119:24 zegt: "Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad."

Hoewel Christelijke therapeuten vaak vaardigheden gebruiken uit de vakgebieden van de wereldlijke psychologie en therapie, herkennen zij dat de Bijbel, en niet de psychologie, de ultieme authoriteit is. "Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht" (2 Petrus 1:3). De belangrijkste strategie van een Christelijk therapeut is om zijn clienten te helpen om dwalingen in hun dagelijkse leven te vervangen door Bijbelse waarheden. Zij weten dat de waarheid, wanneer deze wordt gekend, geloofd en gehoorzaamd, mensen bevrijdt. Wanneer mensen bevrijd worden, vervullen zij hun werkelijke roeping. "U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden" (Johannes 8:32).

Christelijke Therapie - Een Persoonlijk Verhaal
Luister eens naar de volgende getuigenis van iemand die voordeel had van een Christelijke therapie. "Mijn vrouw en ik hebben Christelijke therapie als zeer waardevol ervaren. We zijn al meer dan dertig jaar getrouwd en we zijn gezegend met drie kinderen. Desalniettemin hebben we zo nu en dan 'bijstellingen' in ons huwelijk moeten doorvoeren. We hebben de schat aan wijsheid en gezonde oordelen van onze Christelijke therapeut gebruikt om ons huwelijk te verbeteren. De therapeutische hulpmiddelen die hij ons aanreikte hebben ons goed geholpen in het samen omgaan met de uitdagingen in ons leven."

"Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden" (HebreeŽn 4:12).

Leer Meer


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Christelijke Verantwoording
De Wortels van Halloween
Christelijke Halloween
Bijbelverhalen voor Kinderen
Bijbelvragen
Is Orale Sex een Zonde
Intimiteit in het Huwelijk
Verleiding Weerstaan
Christelijk Ouderschap
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Christelijke Therapie
Add Christelijke Therapie to My Google!
Add Christelijke Therapie to My Yahoo!
XML Feed: Christelijke Therapie


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.