Thuis >> Waarom Christendom?

Waarom Christendom?

Zondag of Sabbat? - Waarom aanbidden Christenen God op zondag en niet op de Sabbat (zaterdag)? Bestaat er een Bijbelse reden of is het puur cultureel?

Wat is yoga? - Wat betekenen de letters in 'yoga'? Hoe ontstond en ontwikkelde yoga zich? Wat betekent het om te verbinden of te verenigen?

Het boek van Mormon - Hoe verhoudt dit religieuze boek zich tot de feiten van de archeologie, de wetenschap en de logica? Bestudeer hier de feiten.

Het geloof van de Jehovah's Getuigen - Wat geloven de Jehovah's Getuigen over de aard van God en de hemel? Hoe ziet hun culturele geloof er uit?

De Christelijke Kerk video - Randall Niles bekijkt godsdienstige regels en rituelen die de plek hebben ingenomen van een werkelijke persoonlijke relatie met God.

Bijbel en Koran - Wat zijn de verschillen tussen deze religieuze boeken? Als je de profetieŽn vergelijkt, welk boek blijkt dan nauwkeurig te zijn?

Meditatie video - Randall Niles bekijkt de morele, ethische en theologische reacties in de hersenen die op meer wijzen dan slechts monistische materie.

Astrologische lezingen video - Randall Niles bekijkt de oude verhalen die door de sterren verteld worden. Dit is geen astrologie; dit is wat de Joden de 'Mazzaroth' noemden. Oude betekenissen die in de namen van de sterrenbeelden kunnen worden aangetroffen.

Nieuwe Wereld Vertaling van de Bijbel - Hoe geloofwaardig is deze vertaling? Wat zijn de feiten? Wat leert deze vertaling ons over verschillende aspecten van de theologie en het geloof? Ontdek het hier.

Is Allah God - Is Allah de God van de Bijbel? Ontdek hier het antwoord door de eigenschappen van beide te bestuderen.

Het Christelijke geloof video - Randall Niles bekijkt het belangrijkste bewijsstuk voor het Christelijke geloof, namelijk een veranderd leven.

Wicca - Wat zijn de voornaamste dingen waar de 'wiccans' in geloven? Is het een religie die om de aarde draait? Wie zijn de goden en godinnen?

Mormonisme of Christendom - Wat zijn de verschillen in de kijk op de hemel, openbaringen en God? Wat zijn de verschillen tussen deze twee wereldgodsdiensten?

Jose Luis de Jesus Miranda - Is hij echt de Messias of slechts een oplichter? Leer meer over deze man en waar hij voor staat.

De weg naar de hemel - Leer het verschil tussen de Islamitische weg en de Christelijke weg. Wat zegt het 'heilige boek' van de moslims over Jezus?

Heidendom - Wat geloven heidenen? Wie zijn zij? Hoe ziet de geschiedenis ervan er uit? Hoe kan dit met het Christendom worden vergeleken?

Theosofische Vereniging - Leer over deze groep en wat zij geloven. Waar staan hun ideeŽn en doelen vergeleken met het Christendom?

Meher Baba - Leer meer over deze religie en wat deze onderwijst en beweert, Bevat deze religie waarheid of leugens?

Satanisme - Wat is de waarheid over deze godsdienst die werd begonnen door Anton LaVey? Hoe groeide en ontwikkelde deze beweging zich door de jaren heen?

Soefisme - Leer over deze mystieke Islamitische godsdienst en wat zij over God geloven.

Kabbala - Leer over de grondbeginselen van deze godsdienst en zijn levensbeschouwing. Is het gebaseerd op het Jodendom? Hoe dicht bij het Jodendom staat deze leer?

Voodoo - Wat is voodoo? Is het een godsdienst of een sekte? Waar staat deze levensbeschouwing voor? Lees hier verder.

De oorsprong van godsdienst - De fundamentenn van religieuze levensbeschouwingen in de oudheid: polytheÔsme, pantheÔsme en monotheÔsme. HindoeÔsme, Boeddhisme. Confucianisme. Jodendom. Christendom.

De Christelijke Kerk - Ontdek wanneer en hoe de Christelijke Kerk werd gevormd. Lees over haar oorsprong en doel. Waarom zou een mens een lid van deze kerk moeten worden? Hoe gaat dat?

Begin van het Christendom - De oorsprong van het Christendom is verre van smetteloos. Bekrompen, exclusief en elitair? Kijk eens naar de achtergrond van dit prachtige geloof dat open staat voor alle mensen!

Het Boeddhabeeld - De achtergrond uit de oudheid. De Ene Verlichte. De Vier Nobele Waarheden. Het Nobele Achtvoudig Pad. Een levensbeschouwing die snakt naar betekenis en hoop.

Transcendente Meditatie - Een beweging die gebaseerd is op het HindoeÔsme. De verbinding met New Age. De basis, filosofie en diversiteit van het HindoeÔsme. BeŽindig de cyclus en vind ware hoop.

De Rooms-katholieke Kerk - Net als in een groot aantal andere kerkgenootschappen, vertrouwen de leden van de Rooms-katholieke Ker vaak op de godsdienst zelf. De Bijbel zegt dat we ons vertrouwen moeten stellen in een persoonlijke relatie met Christus.

Islamitische Wetgeving - Islamitische wetgeving staat bekend als Sharia. Deze wordt afgeleid uit de Koran en de Hadith en wordt toegepast op de levens van Moslims in het openbaar en in privť.

Islamitische Politiek - Moslims geloven dat zij geroepen zijn om een wereldwijde Islam te stichten, een doel dat indien nodig bereikt moet worden door de kracht van jihad.

Islamitische Filosofie - De Islam gaat uit van een bovennatuurlijke kijk op de werkelijkheid waarin sprake is van Gods inmenging in de wereld (wonderen) en waarin Hij Zijn wil aan de mensheid wil overbrengen (openbaring).

Islam en Wetenschap - Het basisprincipe van de Islam is dat het hele universum is geschapen door God, die door de Islam Allah wordt genoemd en die de Heer en Almachtige Heerser over het heelal is.

Islamitisch Wereldbeeld - Wat is de Islamitische kijk op theologie, wetenschap, ethiek, geschiedenis, recht, filosofie, politiek, psychologie en sociologie? Leer meer.

Islamitische Ethiek - Moslims leiden hun ethiek af van de Koran en de Hadith. De Koran bevat verschillende geboden die de volgelingen van Mohammed moeten gehoorzamen.

Islamitische Economie - Moslims geloven dat mensen geschapen zijn door God, dat zij autoriteit hebben gekregen

Islamitische Psychologie - Moslims erkennen dat wij Gods vice-regenten op aarde zijn, maar verwerpen hetr idee dat wij naar Gods gelijkenis geschapen zijn.

Islamitische Geschiedenis - Volgens de Islam is er ťťn God aan wie alle mensen zich moeten onderwerpen en zal er een dag van het oordeel volgen waarop alle mensen zullen worden geoordeeld op basis van hun daden.

Islamitische Theologie - De kern van de Islamitische geloofsbelijdenis - Er is geen godheid dan alleen God en Mohammed is de gezant van God.

Islamitische Sociologie - Moslims geloven dat de Islam een perfecte harmonie biedt tussen het individu en de samenleving. Zij vormen samen een evenwichtige balans.

Paus Johannes Paulus II - Een biografie van een van de belangrijkste moderne pausen van de Rooms-katholieke Kerk. Een blik op de leer van de pauselijke onfeilbaarheid.

BahŠ'Ū - Wat zijn de belangrijkste leer en praktijken van deze godsdienst? Zijn ze verenigbaar met het Christendom?

Het Christelijke geloof - Ontdek de oorsprong van het Christelijke geloof. Het geloof is weliswaar niet volledig op bewijs gebaseerd, maar het wordt ongetwijfeld door het beschikbare bewijsmateriaal bevestigd.

Sikhisme - Leer over de geschiedenis, de belangrijkste terminologie en leer van het Sikhisme. Hoe verschilt deze godsdienst van het Christendom? Wat geloven zij over God?

Channeling - Wat is wichelarij? Welke soorten media gebruiken channelers om mee te werken? Is het echt? Vind hier de antwoorden.

De Christelijke denominaties - De kerkgenootschappen, denominaties, bewegingen en groeperingen binnen de Christelijke kerk. Wat is de kern van het Christendom? De tijdloze boodschap van Christus.

De oorsprong van de Islam - Wat geloven moslims? Hoe begon de Islamitische godsdienst? Wat is de Koran? Bevat dit boek de waarheid?

De Gnostische evangelies - Wat vertellen deze recente vondsten ons nu eigenlijk? Zijn ze betrouwbaar? Hebben ze enig nut?

De geschiedenis van yoga - Bestudeer de oorsprong van deze oefening van lichaam en geest. Ontdek welke filosofie hier achter zit en of dit veilig is.

Wichelroedelopen - Hier vind je beknopte informatie over de wichelroede. Wat is de geschiedenis van het wichelroedelopen? Is het een veilige en onschuldige methode om water te vinden? Zijn er geesten bij betrokken?

De geschiedenis van het Christendom - Onderzoek de wortels van een geloof dat op feiten is gebaseerd. Bestudeer de betrouwbare geschiedenis van Jezus Christus, de Messias die in profetieŽn werd voorspeld.

Kerkgeschiedenis - Een beknopte samenvatting die laat zien dat er veel geleerd kan worden van de gebeurtenissen tussen de tijd van de apostelen en het heden.

Christendom - Beknopt, maar toch gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van het Christendom. Wat maakt het Christendom anders dan andere godsdiensten? Onderzoek het degelijke bewijs.

Elan Vital - Leer meer over deze theorie van innerlijke vrede. Is het een godsdienst? Hoe kan een mens echt vrede vinden?

De maagd Maria - Bleef Maria een maagd na de geboorte van Jezus? Een overzicht van de verschillende interpretaties binnen de Kerk.

Scientology - Leer over de oorsprong, de principes, de grondlegger en de leer van deze godsdienst. Hoe verhoudt dit geloof zich tot het Christendom?

Alles over godsdienst - Leer over hoe verschillende religieuze groeperingen begonnen. Wie waren hun grondleggers? Bestudeer hun geloof en ontdek hoe je de waarheid van verkeerde denkbeelden kunt onderscheiden.

Maitreya - Ontdek wat Maitreya betekent en wie hij is. Hoe verschilt hij van land tot land? Wat is de waarheid?

Messiaanse Jood - De openbaring van Yeshua (Jezus) als de Messias. De kracht van profetie in de Joodse Schriftteksten. Prachtige getuigenissen en bedieningen uit de Joodse gemeenschap.

Eckankar - Men zegt dat Eckankar een verbinding met God tot stand kan brengen. Hoe werkt dit? Waar kwam het vandaan? Is het New Age?

Religieus pluralisme - Bewijs voor relativisme en compromissen binnen de Christelijke kerk. Een onthullend interview met Christelijke leiders in de televisieshow 'Larry King Live'.

Polycarpus - Een vader van de Christelijke kerk. Een bestrijder van Christelijke ketterijen. Een martelaar voor de waarheid. Een relevant getuigenis voor onze moderne tijd.

Jesus Seminar - Beknopte kritiek van de vooronderstelling dat alles wat zich buiten het bereik van natuurlijke verklaringen bevindt nooit door historisch bewijs ondersteund zou kunnen worden.

De gezegende maagd Maria - De moeder van Jezus Christus. De leer van de Rooms-katholieke Kerk. Maria is een model voor geloof, geen afgod.

Katholieke priesters - Feiten gerelateerd aan het priesterschap en de Rooms-katholieke Kerk. De schandalen. Een moeilijk onderwerp voor alle mensen.

Wat Geloof Jij Video - Wat is het verschil tussen echt geloof en Zondagochtend-religie? Heb jij je dit de laatste tijd wel eens afgevraagd? Kijk eens naar deze korte video als je durft!

ReÔncarnatie - Waarom de Oosterse filosofie over de transmigratie van de ziel het Westerse 'religieuze' denken zo aanspreekt. Waarom deze leer van de levenscyclus niet hand in hand kan gaan met het Christendom.

Vrijmetselarij - De achtergrond en de basisprincipes. De traditie, legenden en samenzweringen. Een sociale broederschap of een religieus instituut? De geloofsdoctrines.

Edgar Cayce - Wie was de Slapende Profeet? Waaruit bestond zijn succes als helderziende? Wie zijn de andere zogenaamde profeten en wat is hun legitimiteit?

Alles over sekten - Wat onderscheidt een cult van andere religieuze groeperingen? Waarom willen mensen zich er bij aansluiten? Ontdek de basis-ideeŽn van verschillende bekende cult-groeperingen.

Church Universal and Triumphant - Leer over de doctrines van deze "kerk" en ontdek de waarheid achter hun motieven. Is dit de sleutel tot het ontdekken van een hogere vorm van je zelf?

Jehovah Getuigen - Charles Taze Russell en de geschiedenis van zijn theologie. Een overzicht van de voornaamste wachttoren doctrines. Het eenvoudige Christelijke antwoord.

Unity School Of Christianity - Ontdek de geschiedenis en de primaire zaken waarin deze wereldreligie gelooft. Is het de waarheid of een dwaling?

Christadelphians - Leer meer over de leer en de geschiedenis van deze godsdienst. Hoe begon het allemaal?

Alles over spiritualiteit - Leer over de spirituele wereld en waarom mensen gefascineerd zijn door mystieke ervaringen. Ontdek een werkelijke en persoonlijke spiritualiteit.

Wat Mormonen Geloven - Beknopte maar accurate samenvatting van de verschillen in de doctrines van het geloof van de evangelische Christenen en de Mormonen of de Heiligen der Laatste Dagen.

Christendom en economie video - Moeten Christenen een economisch systeem steunen dat staat voor privťbezit en werkethiek of voor een gecentraliseerd beheer?

New Age - Een verzameling metafysische overtuigingen. Universele tolerantie. Moreel relativisme. Evolutionaire goddelijkheid. Wereldwijde eenheid. Een waarheid die afhankelijk is van de omstandigheden is helemaal geen waarheid.

Christian Scientist - Het begin, de geschiedenis en de publicaties van de 'Church of Christ, Scientist'. Mary Baker Eddy. Onderzoek de inhoud van hun metafysische leer.

Religieuze Culten - De populaire definities. Het Christelijke perspectief. Mormonisme, Jehova's Getuigen, Christian Science. Verschillen in de Doctrines. Variaties op het Evangelie. Waarom dit belangrijk is.

Alles over occultisme - Hoe ziet de geschiedenis van mediums en toverij er uit? Hoe begint de fascinatie ermee? Ontdek de feiten over verschillende groeperingen van het occulte.

Kristalgenezing - Een vorm van 'genezing' die kristallen en edelstenen gebruikt om 'spirituele' energie aan het lichaam te bezorgen. Waar gaat dit over?

Informatie over spiritualiteit - Wat is dat? Op wie of wat richt spiritualiteit zich? Wat zijn de voordelen? Kijk eens naar dit nuttige artikel.

Occultisme - Hoe kan dit woord gedefinieerd worden en uit welke praktijken bestaat het occultisme? Lees hier een artikel over de hoofdzaken.

De Celestijnse belofte - Een New Age handboek voor spirituele transformatie.

Het Ouijabord - Leer over de geschiedenis en de kracht achter dit spel. Is het gevaarlijk of gewoon een leuk ontspanningsspel? Ontdek de waarheid.

Science of the Mind - Leer over deze Kerk van de Religieuze Wetenschap. Wat geloven zij en wat onderwijzen zij? Wat zijn de grondbeginselen van hun geloof?

Wicca hekserij - Deze 'godsdienst' is geworteld in een oud heidens geloof en wordt over de hele wereld door een groot aantal mensen gepraktiseerd. Wat aanbidden zij en waarom?

Uittreding - Praktijken van mensen die kennis of macht over het spirituele domein willen hebben. Zijn er gevaren verbonden aan deze ervaring?

Sjamanisme - Leer over de beginselen van deze praktijk. Waar gaat dit eigenlijk over? Bestaan er potentiŽle gevaren in kruidenmengsels en hallucinogene planten?

Astrologische lezingen - Wat zijn horoscopen eigenlijk en hoe werken ze? Ontdek de nauwkeurigheid van deze praktijk en het achterliggende bedrog.

Feng Shui - Begrijp de basisbeginselen van deze filosofie. Is het geworteld in het Oosterse mysticisme? Is energie echt afhankelijk van de plaatsing van ons meubilair?

De Silvamethode - Is dit een onschuldig zelfhulpprogramma of zijn er gevaren verbonden aan deze methode? Leer hier meer.

Oprah Winfrey - Wat leert Oprah Winfrey ons eigenlijk? Wat zijn de hoofdpunten van haar filosofie? Is het wel verstandig om je gedachten te minimaliseren en alleen voor het huidige moment te leven?

Handlezen - Wat zijn de basisprincipes van de handlijnkunde? Hoe wordt handlezen toegepast? Welke geestelijke gevaren zijn eraan verbonden?

Wanneer Geloof een Overtuiging Wordt Video - Hoe illustreert de parabel van een koorddanser het verschil tussen geloven en overtuigd zijn?

Remnant Fellowship - Leer over wat deze groep gelooft en waarom je daar bezorgd over zou moeten zijn. Het is meer dan een dieetprogramma.

Wat is 'The Secret' video - Hoe ziet de nieuwste verpakking van de New Age gedachte, de 'Aantrekkingswet' en de Oosterse filosofieŽn er uit? Je moet deze korte video eens bekijken!

Wat is het Christendom video - Bekijk dit ongelooflijke antwoord op deze vraag! Bestaat er een verschil tussen de Christelijke godsdienst en een persoonlijke relatie met Jezus?

De geschiedenis van het Christendom video - Randall Niles beschouwt de geschiedenis van de menselijke pogingen om God te vinden en te begrijpen, waaronder ook een soort oerknal van godsdiensten en filosofieŽn rond 500 voor Christus.

ReÔncarnatie - Kan reÔncarnatie bewezen worden? Wat is het verband met karma? Wat is de waarheid? Leidt dit geloof tot verlichting of ellende?

Levensbeschouwingen video - Kijk eens naar deze korte video! Wat is de oorsprong, de basis en het gezag van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen?

Christendom en Economie - Staat het Christendom voor privťbezit en vrije markt-werking of voor een socialistisch economisch systeem?

Christendom en Geschiedenis - Is de historiciteit van de wederopstanding een noodzakelijke voorwaarde voor de waarheid van het Christendom en de geldigheid van het Christelijke geloof?

Christelijke Ethiek - Is het bestuderen van goed en kwaad, juist en verkeerd, onlosmakelijk verbonden met de theologie omdat deze zaken in het karakter van God zijn geworteld?

Christelijke Politiek - Ziet het Christelijke wereldbeeld de overheid als een orgaan dat door God is ingesteld met het primaire doel om gerechtigheid voor de burgers te bevorderen?

Christelijke Filosofie - Vraagt het Christendom ons, op het gebied van kritisch denken en filosofie, om de rede achter te laten om de Christelijke waarheden te aanvaarden?

Christendom en Wetgeving - In tegenstelling tot rechtssystemen die zich op de mens concentreren, geloven Christenen dat God ons niet alleen Goddelijke wetten heeft gegeven, maar ook de middelen om deze te ontdekken. Waarom?

Christelijke Psychologie - Er doen in het vakgebied van de psychologie zoveel onwaarheden de ronde. Betekent dat dan dat Christenen niet aan psychologie zouden moeten doen?

Het Christelijke Wereldbeeld - Wat zijn de hoofdpunten van deze levensbeschouwing? Wat is de kijk op filosofie, theologie, recht, sociologie, politiek, economie, geschiedenis, ethiek, wetenschap en psychologie?

Christelijke Sociologie - Waarom erkennen sociologen het bestaan van sociale instellingen zoals het gezin, de kerk en de staat, maar zijn zij het niet eens over hun oorsprong, gezag of doel?

Christelijke Theologie - Wat is dat? Het Christelijke theÔsme bevestigt het geloof dat er een bovennatuurlijke God bestaat en dat Zijn karakter in de Bijbel aan ons is geopenbaard.

Christendom en Wetenschap - Een blik op de standpunten van de Darwinistische evolutieleer en de theÔstische scheppingsleer in het licht van de wetenschap, de schrift en het Christelijke wereldbeeld. Bestaat er een verband?

Seculiere Economie - Seculier Humanisten zijn het onderling niet eens over het ideale economische systeem, al ondersteunen de meesten het socialisme in de een of andere vorm.

Humanistische Psychologie - Consequente seculier humanisten zouden het behaviorisme moeten omarmen. Als het bovennatuurlijke niet bestaat, dan laat de psychologie alleen het natuurlijke toe.

Het postmoderne wereldbeeld video - Wat is postmodernisme en wat zijn de primaire geloofsovertuigingen ervan? Luister naar Randall Niles die deze levensbeschouwing uitlegt.

Humanistische Sociologie Video - Wat is Humanistische Sociologie volgens het Seculiere Humanistische Wereldbeeld?

Seculiere Wetgeving Video - De humanistische rechtstheorie schept het potentieel voor de regering om haar positie als de hoogste bron van wettelijke waarheid te misbruiken.

Seculiere Wetgeving - De Seculier Humanistische rechtstheorie is gebaseerd op het volgende: 1) God bestaat niet; en 2) menselijke wezens zijn evoluerende dieren die perfect kunnen worden.

Seculiere Politiek Video - De mensheid is een onderdeel van een enkelvoudig ecosysteem. Iedereen zou in een enkele gemeenschap moeten wonen, zonder nationale grenzen en verschillend staatsbeleid.

Seculiere Geschiedenis - Het Seculier Humanisme beweert een realistische kijk op de geschiedenis te hebben, maar staat erop dat onze toekomst beter zal zijn dan ons verleden.

Humanistische Sociologie - Op het gebied van de sociologie zien de seculier humanisten het verbeteren van de samenleving als hun doel. Niet als waarnemers, maar als katalysatoren.

Seculiere Politiek - De democratie gaat verder dan regering. Humanistische principes vereisen dat democratie zo breed mogelijk wordt toegepast op alle aspecten van het menselijke leven.

Chrislam - Wat is Chrislam? Hoe wordt dit gepresenteerd en waarom wordt dit in allerlei kerken wereldwijd onderwezen? Ontdek het hier.

Wat is het Christendom? - Wat is de basis van het Christelijke geloof? Hoe is het geloof veranderd met de beschikbaarheid van de Schriftteksten?

Aswoensdag en de Vastentijd - Wat is het doel ervan? Wat zegt de Bijbel erover? Ontdek hoe jij jezelf op het Paasfeest kunt voorbereiden.

Hervormingsdag - Welke problemen had Maarten Luther met de Rooms-katholieke Kerk? Wat zette hem ertoe aan om zijn 95 stellingen op de kerk te slaan?

Een echte Christen - Wat betekent het om een Christen te zijn? Hoe worden gelovigen, volgelingen van Jezus, in de Bijbel beschreven? Welke veranderingen vinden er plaats in het leven van een Christen?

Opstanding van de doden - Wat is de opstanding? Wat is het bezwaar tegen het mysterie van de opstanding? Gaat het misschien niet zo zeer over wat er gebeurd is, maar over de implicaties ervan?

Godsdienst - Wat is religie? Wat is godsdienst? Waarom is dit soms zo controversieel? Is godsdienst niet slechts een juk dat op de volgelingen wordt opgelegd?

Spiritualiteit - Wat is spiritualiteit? Is het een ander woord voor godsdienst? Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Ontdek het hier.

Wat is de echte godsdienst - Wat zijn de karakteristieken van een godsdienst? Bestaat er een enkele, ware godsdienst? Wat betekent 'godsdienst' volgens de Bijbel eigenlijk voor God?

Godsdienstige zuilen - Hoe ziet God uiterlijke godsdienstige handelingen? Waardeert Hij jouw hart en motivatie meer dan de religieuze handeling?

Maarten Luthers 95 stellingen - Wat stond er in deze stellingen? Lees hier de tekst van de 95 stellingen en begrijp Luthers geschil met de Rooms-katholieke Kerk.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen