Waarom Christendom?

God Bijbelse Studies Archeologie Populaire Kwesties
Jezus Filosofie Wetenschap Levensproblemen
Christendom Culten Wereldreligies Alle onderwerpen
 
    Bestaat God?
       - Wetenschappelijk?
       - Filosofisch?
   Is De Bijbel Waar?
   Wie Is God?
   Is Jezus God?
   Waarom Christendom?
   Aanbidding
   Gemeenschap
   Discipelschap
   Bediening
   Evangelisatie
   Populaire Kwesties
   LevensproblemenOnderzoek verder met deze links
 

Waarom Christendom?

 
 
  Klik op de links om meer te ontdekken

 • Op Zondag Aanbidden - Waarom aanbidden Christenen God op Zondag in plaats van de Sabbatsdag? Bestaat er een bijbelse reden of is het puur cultureel?
 • Wat is Yoga? - Wat betekenen de letters in 'yoga'? Hoe ontstond en ontwikkelde yoga zich? Wat betekent het om te verbinden of te verenigen?
 • Het Boek van Mormon - Hoe verhoudt dit religieuze boek zich tot de feiten van de archeologie, de wetenschap en de logica? Bestudeer hier de feiten.
 • Geloof van de Jehova's Getuigen - Wat geloven de Jehova's Getuigen over de aard van God en de hemel? Hoe ziet hun culturele geloof er uit?
 • Christelijke Kerk Video - Randall Niles beschouwt hoe de regels en de rituelen van religie de plaats kunnen innemen van een echte relatie met God.
 • Bijbel en Koran - Wat zijn de verschillen tussen deze religieuze boeken? Als je de profetieŽn vergelijkt, welk boek blijkt dan nauwkeurig te zijn?
 • Meditatie Video - Randall Niles bekijkt de morele, ethische en theologische reacties in de hersenen die op meer wijzen dan slechts monistische materie.
 • Astrologische Lezingen Video - Randall Niles kijkt naar de oude verhalen die door de sterren verteld worden. Dit is geen astrologie -- Dit is wat de HebreeŽn de Mazzaroth noemden -- Oude betekenissen die in de namen van de sterrenbeelden kunnen worden aangetroffen.
 • Nieuwe Wereld Vertaling van de Bijbel - Hoe geloofwaardig is deze vertaling? Wat zijn de feiten? Wat leert deze vertaling ons over verschillende aspecten van de theologie en het geloof? Ontdek het hier.
 • Is Allah God - Is Allah hetzelfde als de God van de Bijbel? Ontdek hier het antwoord door de eigenschappen van beide te bestuderen.
 • Christelijk Geloof Video - Randall Niles bekijkt het belangrijkste bewijsstuk voor het Christelijk geloof, een veranderd leven.
 • Wicca Religie - Wat zijn de voornaamste dingen waar de 'wiccans' in geloven? Is het een religie die om de aarde draait? Wie zijn de goden en godinnen?
 • Mormonisme versus Christendom - Wat zijn de verschillen in de kijk op de hemel, openbaringen en God? Wat zijn de verschillen tussen deze twee wereldreligies?
 • Jose Luis de Jesus Miranda - Is hij echt de Messias of slechts een oplichter? Leer meer over deze man en waar hij voor staat.
 • De Weg naar de Hemel - Leer het verschil tussen de Islamitische weg en de Christelijke weg. Wat zegt het Heilige Boek van de Moslims over Jezus?
 • Heidendom - Wat geloven heidenen? Wie zijn zij? Hoe ziet de geschiedenis ervan er uit? Hoe kan dit met het Christendom worden vergeleken?
 • Theosofische Vereniging - Leer over deze groep en wat zij geloven. Waar staan hun ideeŽn en doelen vergeleken met het Christendom?
 • Meher Baba - Leer meer over deze religie en wat deze onderwijst en beweert, Bevat deze religie waarheid of leugens?
 • Satanisme - Wat zijn de realiteiten van deze religie? Deze werd begonnen door LaVey, maar hoe groeide en ontwikkelde deze zich door de jaren heen?
 • Soefisme - Leer over deze mystieke Islamitische religie en wat zij over God geloven.
 • Kabbala - Leer over de grondbeginselen van deze religie en zijn geloofssysteem. Is het gebaseerd op het Jodendom? Hoe dicht bij het Jodendom bevinden zijn leerstellingen zich?
 • Voodoo-Religie - Wat is voodoo? Is het een religie of een cultus? Waaruit bestaat het geloofssysteem van voodoo? Lees hier verder.
 • Oorsprong van Religie - De funderingen van religieus geloof in de oudheid: PolytheÔsme, pantheÔsme en monotheÔsme. HindoeÔsme, Boeddhisme. Confucianisme. Jodendom. Christendom.
 • Christelijke Kerk - Ontdek wanneer en hoe deze werd gevormd; haar oorsprong, doel en het waarom en hoe een lid ervan te worden.
 • Begin van het Christendom - De wortels van het Christendom zijn verre van brandschoon. Bekrompen, exclusief en elitair? Kijk eens naar de achtergrond van dit prachtig, iedereen omarmend geloof!
 • Boeddha Beeld - De achtergrond uit de oudheid. De Ene Verlichte. De Vier Nobele Waarheden. Het Nobele Achtvoudig Pad. Een geloofssysteem dat snakt naar betekenis en hoop.
 • Transcendentale Meditatie - Een op het HindoeÔsme gebaseerde beweging. De verbinding met New Age. De fundering, filosofie en diversiteit van het HindoeÔsme. BeŽindig de cyclus en vind ware hoop.
 • Rooms-Katholieke Kerk - Net als dit het geval is in andere kerkgenootschappen, vertrouwen de leden vaak op de religie. De Bijbel zegt dat we ons vertrouwen moeten plaatsen in een relatie met Christus
 • Paus Johannes Paulus II - Pauselijke Geschiedenis Les 1. Een biografie van de laatste paus van de Rooms-Katholieke Kerk in de 20e eeuw. Een blik op de doctrine van de Pauselijke Onfeilbaarheid.
 • BahŠ'Ū - Leer over de primaire leerstellingen en praktijken van deze religie. Wat zijn hun standpunten en is het verenigbaar met het Christendom?
 • Christelijk Geloof - Ontdek de wortels van Geloof. Het mag dan niet volledig op bewijs zijn gebaseerd, maar het wordt zeer zeker door bewijs ondersteund.
 • Sikhisme - Leer over de geschiedenis, de belangrijkste terminologieŽn en leerstellingen, en hoe deze religie verschilt van het Christendom. Wat geloven zij over God?
 • Channeling - Wat is wichelarij? Welke soorten media gebruiken channelers om mee te werken? Is het echt? Vind hier de antwoorden.
 • Vergelijking van Religies - De kerkgenootschappen, bewegingen en groepen binnen de Christelijke kerk. Wat bevindt zich in de kern van het Christendom? De tijdloze boodschap van Christus.
 • Oorsprong van Islam - Wat geloven Moslims? Hoe begon de Islamitische religie? Wat is de Koran? Bevat het de waarheid?
 • Gnostische Evangelies - Wat vertellen deze recentelijk ontdekte teksten ons nu eigenlijk? Zijn zij betrouwbaar? Zijn ze ook maar nuttig?
 • Geschiedenis van Yoga - Bestudeer de oorsprong van deze oefening van lichaam en geest. Ontdek welke filosofie hier achter zit en of dit veilig is.
 • Wichelroedelopen - Hier vind je beknopte informatie hierover en de geschiedenis hiervan. Is het een veilig en onschuldig proces om water te vinden? Zijn er geesten bij betrokken?
 • Geschiedenis van het Christendom - Onderzoek de wortels van een geloof dat op feiten is gebaseerd. Bestudeer de betrouwbare geschiedenis van Jezus Christus, de Messias die in profetieŽn werd voorspeld.
 • Kerkgeschiedenis - Een beknopte samenvatting die laat zien dat er veel geleerd kan worden van de gebeurtenissen tussen de tijd van de apostelen en het heden.
 • Christendom - Beknopt maar toch gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van het Christendom. Wat maakt het anders dan andere religies? Onderzoek het substantiŽle bewijs.
 • Elan Vital - Leer meer over deze theorie van innerlijke vrede. Wordt deze als een religie beschouwd? Wat zijn de concepten die komen kijken bij het vinden van vrede?
 • De Maagd Maria - Bleef Maria een maagd na de geboorte van Jezus? Een overzicht van de verschillen in interpretatie binnen de kerk.
 • Scientology Kerk - Leer over de grondbeginselen van deze religie, waaronder de oorsprong, grondlegger, leerstellingen, en hoe dit er in vergelijking met het Christendom uitziet.
 • Alles Over Religie - Leer over hoe verschillende religieuze groeperingen begonnen. Wie waren hun grondleggers? Bestudeer hun geloof en ontdek hoe je de waarheid van verkeerde denkbeelden kunt onderscheiden.
 • Maitreya - Ontdek wat Maitreya betekent en wie hij is. Hoe verschilt hij van land tot land? Wat is de waarheid?
 • Messiaanse Jood - Yeshua onthuld als de Messias. De kracht van profetie in de Joodse Schriftteksten. Prachtige getuigenissen en bedieningen uit de Joodse gemeenschap.
 • Eckankar - Er wordt gezegd dat Eckankar een verbinding met God tot stand kan brengen. Hoe weekt dit? Waar kwam het vandaan? Is het New Age?
 • Religieus Pluralisme - Bewijs voor relativisme en compromissen binnen de Christelijke kerk. Een onthullend interview met Christelijke leiders uit de Larry King Live televisieshow.
 • Polycarpus - Een vader van de Christelijke kerk. Een strijder tegen Christelijke ketterijen. Een martelaar voor de waarheid. Een relevante getuigenis voor onze tijd.
 • Jesus Seminar - Beknopte kritiek van de vooronderstelling dat alles wat zich buiten het bereik van natuurlijke verklaringen bevindt nooit door historisch bewijs ondersteund zou kunnen worden.
 • Gezegende Maagd Maria - De moeder van Jezus Christus. De doctrines van de Rooms-Katholieke Kerk. Een model voor geloof, niet voor verering
 • Katholieke Priesters - Feiten gerelateerd aan het priesterschap en de Rooms-Katholieke Kerk. Het recente schandaal. Een moeilijke en zich ontwikkelende kwestie voor iedereen.
 • Wat Geloof Jij Video - Wat is het verschil tussen echt geloof en Zondagochtend-religie? Heb jij je dit de laatste tijd wel eens afgevraagd? Kijk eens naar deze korte video als je durft!
 • ReÔncarnatie - Waarom de Oosterse filosofie over de transmigratie van de ziel het Westerse 'religieuze' denken' zo aanspreekt. Waarom het doctrine van de levenscyclus niet kan coŽxisteren met het Christendom.
 • Vrijmetselarij - De achtergrond en de basisprincipes. De traditie, legenden en samenzweringen. Een sociale broederschap of een religieus instituut? De geloofsdoctrines.
 • Edgar Cayce - Wie was de Slapende Profeet? Waaruit bestond zijn succes als helderziende? Wie zijn de andere zogenaamde profeten en wat is hun legitimiteit?
 • Alles Over Culten - Wat onderscheidt een cult van andere religieuze groeperingen? Waarom willen mensen zich er bij aansluiten? Ontdek de basis-ideeŽn van verschillende bekende cult-groeperingen.
 • Church Universal and Triumphant - Leer over de doctrines van deze "kerk" en ontdek de waarheid achter hun motieven. Is dit de sleutel tot het ontdekken van een hogere vorm van je zelf?
 • Jehovah Getuigen - Charles Taze Russell en de geschiedenis van zijn theologie. Een overzicht van de voornaamste wachttoren doctrines. Het eenvoudige Christelijke antwoord.
 • Unity School Of Christianity - Ontdek de geschiedenis en de primaire zaken waarin deze wereldreligie gelooft. Is het de waarheid of een dwaling?
 • Christadelphians - Leer over deze religie, de leerstellingen, en de geschiedenis. Hoe begon het allemaal? Hoe verspreidde het zich?
 • Alles over Spiritualiteit - Leer over de spirituele wereld en waarom mensen gefascineerd zijn door mystieke ervaringen. Ontdek een werkelijke en persoonlijke spiritualiteit.
 • Wat Mormonen Geloven - Beknopte maar accurate samenvatting van de verschillen in de doctrines van het geloof van de evangelische Christenen en de Mormonen of de Heiligen der Laatste Dagen.
 • Christendom en Economie Video - Moeten Christenen een economisch systeem steunen dat staat voor privťbezit en werkethiek of voor een gecentraliseerd beheer?
 • New Age - Een verzameling van metafysische gedachtensystemen. Universele tolerantie. Moreel relativisme. Evolutionaire Godheid. Wereldwijde Eenheid. Een waarheid die van de omstandigheden afhangt is helemaal geen waarheid.
 • Christian Scientist - De geschiedenis, fundering en publicaties van de Church of Christ, Scientist. Mary Baker Eddy. Onderzoek de metafysische doctrines en daag deze uit.
 • Religieuze Culten - De populaire definities. Het Christelijke perspectief. Mormonisme, Jehova's Getuigen, Christian Science. Verschillen in de Doctrines. Variaties op het Evangelie. Waarom dit belangrijk is.
 • Alles Over Het Occulte - Hoe ziet de geschiedenis van mediums en toverij er uit? Hoe begint de fascinatie ermee? Ontdek de feiten over verschillende groeperingen van het occulte.
 • Kristalgenezing - Een vorm van 'genezing' die kristallen en edelstenen gebruikt om 'spirituele' energie aan het lichaam te bezorgen. Waar gaat dit over?
 • Informatie over Spiritualiteit - Wat is dat? Op wie of wat concentreert dit zich? Wat zijn de voordelen? Kijk eens naar dit nuttige artikel.
 • Occultisme - Hoe kan dit woord gedefinieerd worden en uit welke praktijken bestaat het occultisme? Lees hier een artikel over de hoofdzaken.
 • Celestijnse Belofte - Een New Age handboek voor spirituele transformatie.
 • Ouija Bord - Leer over de geschiedenis en de kracht achter dit spel. Is het gevaarlijk of gewoon een leuk spel om voor de lol te spelen? Ontdek de waarheid
 • Science of the Mind - Leer over deze Kerk van de Religieuze Wetenschap. Wat geloven zij en wat onderwijzen zij? Wat zijn de grondbeginselen van hun geloof?
 • Wicca Hekserij - Deze "religie" is geworteld in een oud heidens geloof en wordt over de hele wereld door velen gepraktiseerd. Wat aanbidden zij en waarom?
 • Uittreding - Praktijken van hen die kennis of macht over het spirituele domein willen hebben. Zijn er gevaren verbonden aan deze ervaring?
 • Sjamanisme - Leer over de beginselen van deze praktijk. Waar gaat dit eigenlijk over? Bestaan er potentiŽle gevaren in kruidenmengsels en hallucinogene planten?
 • Astrologische Lezingen - Waar gaan horoscopen eigenlijk over en hoe werken deze? Ontdek de nauwkeurigheid en het bedrog achter deze praktijken.
 • Feng Shui - Begrijp de primaire beginselen van deze filosofie. Is het geworteld in Oosters mysticisme? Is energie gebaseerd op hoe we ons meubilair plaatsen?
 • Silva Gedachtenbeheersing - Is dit een onschuldig zelfhulp-programma of zijn er gevaren aan verbonden? Leer meer over dit programma en de potentiŽle gevaren.
 • Kerk van Oprah - Wat leert Oprah Winfrey ons eigenlijk? Wat zijn de hoofdpunten van haar filosofie? Is het wel verstandig om je gedachten te minimaliseren en alleen voor dit moment te leven?
 • Handlezen - Wat zijn de basisprincipes van de handlijnkunde? Hoe wordt deze toegepast? Welke geestelijke zorgen zijn er aan verbonden?
 • Wanneer Geloof een Overtuiging Wordt Video - Hoe illustreert de parabel van een koorddanser het verschil tussen geloven en overtuigd zijn?
 • Remnant Fellowship - Leer over wat deze groep gelooft en waarom je daar bezorgd over zou moeten zijn. Het is meer dan een dieetprogramma.
 • Wat is The Secret Video - Hoe zit de nieuwste verpakking van de New Age gedachte, de Wet van Aantrekking en de Oosterse filosofieŽn voor het leven er uit? Je moet deze korte video eens bekijken!
 • Wat is Christelijke Religie Video - Bekijk dit ongelooflijkle antwoord op video! Is er een verschil tussen de Christelijke religie en een relatie met Jezus?
 • Geschiedenis van het Christendom Video - Randall Niles beschouwt de geschiedenis van de menselijke pogingen om God te begrijpen, om Hem te zoeken en om zich met Hem te verzoenen, waaronder ook een soort oerknal van religies en filosofieŽn rond 500 voor Christus.
 • ReÔncarnatie - Wat is het bewijs er voor? Wat is het verband met Karma? Hoe zien de feiten er uit? Wat is de waarheid? Leidt dit geloof tot verlichting of ellende?
 • Geloofsystemen Video - Kijk eens naar deze korte video! Wat is de oorsprong, de fundering en de autoriteit van de verschillende wereldbeelden, godsdiensten en geloofsystemen?
 • Christendom en Economie - Staat het Christendom voor privťbezit en vrije markt-werking of voor een socialistisch economisch systeem?
 • Christendom en Geschiedenis - Is de historiciteit van de wederopstanding een noodzakelijke voorwaarde voor de waarheid van het Christendom en de geldigheid van het Christelijke geloof?
 • Christelijke Ethiek - Is het bestuderen van goed en kwaad, juist en verkeerd, onlosmakelijk verbonden met de theologie omdat deze zaken in het karakter van God zijn geworteld?
 • Christelijke Politiek - Ziet het Christelijke wereldbeeld de overheid als een orgaan dat door God is ingesteld met het primaire doel om gerechtigheid voor de burgers te bevorderen?
 • Christelijke Filosofie - Vraagt het Christendom ons, op het gebied van kritisch denken en filosofie, om de rede achter te laten om de Christelijke waarheden te aanvaarden?
 • Christendom en Wetgeving - In tegenstelling tot rechtssystemen die zich op de mens concentreren, geloven Christenen dat God ons niet alleen Goddelijke wetten heeft gegeven, maar ook de middelen om deze te ontdekken. Waarom?
 • Christelijke Psychologie - Er doen in het vakgebied van de psychologie zoveel onwaarheden de ronde. Betekent dat dan dat Christenen niet aan psychologie zouden moeten doen?
 • Het Christelijke Wereldbeeld - Wat zijn de hoofdpunten van deze levensbeschouwing? Wat is de kijk op filosofie, theologie, recht, sociologie, politiek, economie, geschiedenis, ethiek, wetenschap en psychologie?
 • Christelijke Sociologie - Waarom erkennen sociologen het bestaan van sociale instellingen zoals het gezin, de kerk en de staat, maar zijn zij het niet eens over hun oorsprong, gezag of doel?
 • Christelijke Theologie - Wat is dat? Het Christelijke theÔsme bevestigt het geloof dat er een bovennatuurlijke God bestaat en dat Zijn karakter in de Bijbel aan ons is geopenbaard.
 • Christendom en Wetenschap - Een blik op de standpunten van de Darwinistische evolutieleer en de theÔstische scheppingsleer in het licht van de wetenschap, de schrift en het Christelijke wereldbeeld. Bestaat er een verband?
 • Seculiere Economie - Seculier Humanisten zijn het onderling niet eens over het ideale economische systeem, al ondersteunen de meesten het socialisme in de een of andere vorm.
 • Humanistische Psychologie - Consequente seculier humanisten zouden het behaviorisme moeten omarmen. Als het bovennatuurlijke niet bestaat, dan laat de psychologie alleen het natuurlijke toe.
 • Postmodern Wereldbeeld Video - Wat is postmodernisme aen wat zijn de primaire geloofsovertuigingen ervan? Luister naar Randall Niles die deze levensbeschouwing uitlegt.
 • Humanistische Sociologie Video - Wat is Humanistische Sociologie volgens het Seculiere Humanistische Wereldbeeld?
 • Seculiere Wetgeving Video - De humanistische rechtstheorie schept het potentieel voor de regering om haar positie als de hoogste bron van wettelijke waarheid te misbruiken.
 • Seculiere Wetgeving - De Seculier Humanistische rechtstheorie is gebaseerd op het volgende: 1) God bestaat niet; en 2) menselijke wezens zijn evoluerende dieren die perfect kunnen worden.
 • Seculiere Politiek Video - De mensheid is een onderdeel van een enkelvoudig ecosysteem. Iedereen zou in een enkele gemeenschap moeten wonen, zonder nationale grenzen en verschillend staatsbeleid.
 • Seculiere Geschiedenis - Het Seculier Humanisme beweert een realistische kijk op de geschiedenis te hebben, maar staat erop dat onze toekomst beter zal zijn dan ons verleden.
 • Humanistische Sociologie - Op het gebied van de sociologie zien de seculier humanisten het verbeteren van de samenleving als hun doel. Niet als waarnemers, maar als katalysatoren.
 • Seculiere Politiek - De democratie gaat verder dan regering. Humanistische principes vereisen dat democratie zo breed mogelijk wordt toegepast op alle aspecten van het menselijke leven.

 
 

 
 
  
    Zoek
 
 

  Wie Zijn Wij?
  Over Ons
  Steun Ons
  Overig
  Getuigenissen
  Aanbevelingen
  Copyright Voorwaarden
  Wie is Jezus Christus


         
Archeologie Jezus Christus Gebed Occultisme
Schepping Levensproblemen Religie Waarheid
Culten Ouderschap Wetenschap Wereldbeeld
Jezus Volgen Filosofie Spiritualiteit Liefde
Geschiedenis Populaire Kwesties De Reis Het Leven
 
Copyright © 2002 - 2015   Alle Rechten Voorbehouden.   719-884-2246            Thuis | Over Ons | Steun Ons
AllAboutGOD.com is een service van All About GOD Ministries, Inc., a 501 (c)(3) a een Non-Profit organisatie.
Internet Web Site Design by Rev21.net