Thuis >> Is de Bijbel waar?

Is de Bijbel waar?

Het Abramitische Verbond - Wat is er in dit verbond inbegrepen? Waar in de Bijbel wordt dit verbond genoemd? Ontdek hier de details over dit verbond tussen God en Abraham.

Handelingen van de apostelen - Wat is het doel van dit Bijbelboek? Lees hier een samenvatting waarmee je de rol van dit boek in de Bijbel kunt begrijpen.

Het Adamitische Verbond - Wat is dit verbond? Wat was het gevolg van de zonde die plaatsvond in de hof van Eden? Ontdek het hier.

Verbonden in de Bijbel - Leer hier over de zeven belangrijkste verbonden in de Bijbel. Bestudeer het verschil tussen de voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke verbonden.

Het Davidische Verbond - Bestonden er voorwaarden voor dit verbond tussen God en David? Lees de tekst en een samenvatting van dit belangrijke verbond.

De Zeven Kerken in Openbaring - Refereren de zeven kerken in het boek Openbaring aan letterlijke kerken? Als dat zo is, hebben zij dan ook een spirituele significatie voor de tegenwoordige kerken en gelovigen?

Bijbel en Archeologie - Steden uit de Schriftteksten van het Oude Testament. De thuisplaatsen van Abraham en de Patriarchen. De hoofdsteden van de Mesopotamische Rijken. Steden in het oude IsraŽl.

Alles over archeologie - Wat is dat? Hoe kan deze de geschiedenis blootleggen? Wat kunnen we leren van deze fascinerende artefacten? Ontdek wonderbaarlijke dingen die verborgen waarheden onthullen.

Bijbelse Archeologie - Oude beschavingen, wetten en culturen. Bewijs dat het vroege IsraŽl openbaart. Treffend bewijs voor de schriftteksten van het Oude Testament. De meest recente ontdekkingen

Ark van het Verbond - Mystiek object of historisch artefact? Een tijdelijke bedekking van de zonden van IsraŽl. Een voorbode van ware vergeving door middel van de komende Messias.

Dode Zee Rollen - Leer waarom deze overtuigende en historische vondst zo belangrijk is. Ontdek het beste bewijs voor goddelijke inspiratie: perfecte profetie.

Bijbelvertalingen - Waarom zijn er zo veel Bijbelvertalingen? Wat zijn de verschillen? Bestudeer de geschiedenis en een kort overzicht van de belangrijkste vertalingen.

Archeologie in IsraŽl - Ontdek het bewijs voor de oude IsraeliŽten, waaronder de Merneptah Stele, het Shishak Relief, de Moabieten Steen en de Huis van David Inscriptie.

Vervulde Bijbelse Voorspellingen - Een blik op enkele Bijbelse voorspellingen die in de geschiedenis zijn vervuld, waaronder de Verordening van Cyrus, de stad Tyrus en de stad Samaria.

Bijbelvertalingen - De Bijbel is vertaald vanuit zijn oorspronkelijke talen, maar is niet veranderd, geÔnterpreteerd of geŽxtrapoleerd in deze vertalingen.

Evangelie Van Lucas - Lucas was een geloofwaardig historicus. Zijn verslag was geschreven om het bewijs te verzamelen en het historische pleidooi voor Jezus te presenteren.

Het Oude IsraŽl - Er is archeologisch bewijs voor de meeste steden van het oude IsraŽl zoals deze in de Bijbel worden genoemd, waaronder Jericho, Sichem, Dan, Jerusalem, and Megiddo.

Geschiedenis Van IsraŽl - Geen enkele archeologische ontdekking heeft ooit een enkele Bijbelse referentie tegengesproken.

Bijbelse Profetie - De Bijbel definiŽert zelf de test voor goddelijke inspiratie. Die test is vastgesteld als 100% vervulde voorspellingen - zonder uitzondering!

Geschiedenis Van De Bijbel - Een fenomenaal relaas van de geschiedenis, bestaande uit 66 afzonderlijke boeken, geschreven over een periode van ongeveer 1600 jaar, door tenminste 40 verschillende auteurs.

Archeologie en het Nieuwe Testament - Het bewijs toont aan dat de mensen, plaatsen en gebeurtenissen in de Bijbel accuraat werden beschreven. Niets ontkent de historiciteit.

Inleiding Tot De Bijbel - Wat is de beste manier om te beginnen de Bijbel te begrijpen? Lees deze eeuwige bestseller van begin tot eind!

Petra - Waar is dat? Wat is de geschiedenis ervan? Wat is de huidige functie? Kijk eens naar de feiten over deze adembenemende locatie.

Is de Bijbel waar video - Wat zegt het bewijs uit de geschiedenis, archeologie en profetie over de inspiratie, de betrouwbaarheid en de authenticiteit van de Bijbel? Je moet deze korte video echt eens bekijken!

Bijbelse Tegenstrijdigheden - Er zijn een paar gevallen in de Bijbel die als kopiŽerfouten moeten worden gezien maar desalniettemin is elke vermeende inconsistentie van betekenis te verklaren.

Eikendal - Bestudeer het bewijs voor een machtige en goed georganiseerde regering tijdens het bestuur van David en Salomo. Wat zijn de feiten?

Berseba - Waar ligt Berseba, de stad uit de oudheid? Wat hebben archeologen ontdekt over deze locatie?

Arad - Wat is het belang van Arad? Welke leerzame dingen hebben archeologen ontdekt in Arad?

Dan - Leer over deze oude stad die oorspronkelijk LaÔs werd genoemd. Wat hebben archeologen ons over deze stad kunnen vertellen?

Caesarea Maritima - Deze stad werd gebouwd als toonbeeld van de grootsheid van Herodes en Augustus. Wat werd hier ontdekt? Leer over het archeologische belang van deze stad.

KapernaŁm - Welke archeologische resten bestaan er nog van deze plaats aan de westkust van het Meer van Tiberias? Uit welke tijd stammen deze?

Kracht Van Profetie - De Bijbelse historische voorspellingen zijn geen verzinsel in een roddelblad, geen bedenkselen, geen vervalsingen nadat de gebeurtenissen plaatsvonden. Zij zijn absoluut legitiem en overtuigend.

Bijbelmanuscripten - Wanneer de Bijbel vergeleken wordt met andere geschriften, dan springt deze boven de rest uit als het best bewaarde literaire werk uit de gehele oudheid.

De geschiedenis van IsraŽl video - Randall Niles bespreekt de oude profetieŽn van Jesaja, EzechiŽl en Jeremia in het licht van de huidige gebeurtenissen in de Joodse staat IsraŽl.

Josephus - Een bron van onschatbare waarde voor een ooggetuigenverslag van de ontwikkeling van de Westerse beschaving en het Christendom in de 1e eeuw.

De Zeitgeist film - Is deze film waar? Bestudeer de beweringen en ontdek hoe zij zich verhouden tot de historische feiten. Is Jezus Christus echt vergelijkbaar met Horus?

Bijbelse Archeologie - In de vorige eeuw werd een systematische archeologische benadering gelanceerd die veel over de oude wereld heeft onthuld.

Evangelie Van Johannes - De nauwkeurigheid van Johannes wordt ondersteund door recente ontdekkingen. Wat dwong deze mensen ertoe om zoín fundamentele boodschappen te schrijven?

Sint Lucas - Het archeologische bewijs maakt Lucas een historicus van de eerste orde. Hij wordt nu als ťťn van de grote historici gezien.

Het Oude MesopotamiŽ - Er is archeologisch bewijs voor de meeste antieke steden en beschavingen die in de Bijbel worden genoemd, waaronder Ur, Babylon en het rijk van de Hittieten.

Tegenstrijdigheden in de Bijbel - Vermeende fouten en onnauwkeurigheden in de Bijbel. Een drempel voor veel sceptici. De vragen worden beantwoord door de gepaste definitie, analyse, vertaling en context te bekijken.

Is de Bijbel waar? - Bekijk het bewijs voor dit opmerkelijke boek uit de oudheid. Werd het werkelijk door God geÔnspireerd? Waar gaat profetie eigenlijk over?

Bijbelprofetie - Komt de Bijbelse geschiedenis overeen met de seculiere geschiedenis? Leer over de feiten en bekijk verschillende voorbeelden uit het boek DaniŽl uit het Oude Testament.

Alles over waarheid - Is de Bijbel waar? Hoe weten we dat? Bestudeer bewijs zoals voorspellingen en archeologie. Wat onthult het bewijs?

Christelijke profetie - De Joodse Messias geopenbaard in de Joodse Geschriften. Een Joods perspectief op de ontdekking van de waarheid over Yeshua, onze Heer en Redder.

Bijbelse profetie - Komt de Bijbelse geschiedenis overeen met de wereldse geschiedenis? Leer over de feiten en bekijk verschillende voorbeelden uit het boek DaniŽl uit het Oude Testament.

De Tien Geboden - Gods heilige richtlijnen worden in het Oude Testament geopenbaard. Exodus 20. Gods heilige richtlijnen worden in het Nieuwe Testament toegepast. MatteŁs 22.

De oorsprong van de Bijbel - De waarheid over Bijbelvertalingen. De betrouwbaarheid van de manuscripten uit de oudheid. Het archeologische bewijs. De kracht van profetie. Geloofwaardigheid, authenticiteit en Goddelijk auteurschap.

De King James Bijbel - De geliefde en poŽtische Engelse vertaling uit 1611. Zijn doel en invloed. Een blik op de geschiedenis en het team van vertalers achter deze klassieke versie van de Bijbel.

De Septuagint - De oude Griekse vertaling van de Joodse Schriftteksten. Een Oudtestamentische bron voor de vroege Christenen. Geloofwaardig bewijs voor de Messiaanse profetieŽn.

Christelijke vervolging - Als je denkt dat het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus nep waren, kijk dan eens naar het erfgoed van het martelaarschap.

Messiaanse profetie - Bekijk het ongelooflijke bewijs voor Jezus Christus. Je kunt er zeker van zijn dat deze voorspellingen niet achteraf werden geschreven. Ontdek de geweldige waarheid.

Wie schreef de Bijbel? - Een cruciale vraag die om een serieus onderzoek vraagt. Een beschouwing van de Bijbelse teksten en overtuigend bewijs voor de Goddelijke inspiratie van de Schrift.

De geschiedenis van IsraŽl - Ontdek IsraŽl. Ga terug tot de geboorte van het volk, ongeveer 4.000 jaar geleden. Ontdek hoe de Bijbel in dit verhaal past.

De herkomst van de Bijbel - Goddelijke inspiratie geopenbaard in het Woord van God. Het canon van het Nieuwe Testament en de authenticiteit van de Schriftteksten. De Waarheid die door God is ingegeven.

De Heilige Bijbel - Een beknopt, maar gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van de Heilige Bijbel. Ontdek de oorsprong van het Oude en Nieuwe Testament.

De waarheid van de Bijbel - Waarom is dit heilige boek anders dan alle andere? Ontdek de betrouwbaarheid van de schrijvers en de manuscripten uit de oudheid.

Bijbelcodes - Ontdek bewijs voor traditionele en beproefde voorbeelden van een bovennatuurlijk ontwerp dat uit de pagina's van het Woord van God springt!

De Wet van het Oude Testament - Zijn de Wetten van het Oude Testament nog steeds bindend voor de hedendaagse Christenen? Lees deze reactie op Sam Harris door RC Metcalf.

De leer van Jezus - Wat was de reactie van Jezus op de Oudtestamentische Wet? Toont deze wet de weg naar vergeving en de verlossing van zonde?

Al Khazneh - Wat is het belang van deze adembenemende schatkist in Petra? Wat is de geschiedenis ervan? Ontdek het hier zelf.

De Oude Stad Petra - Waarom spreken de fascinerende resten van verafgelegen steden altijd zo tot onze verbeelding? Leer hier over de ontdekking en de inwoners.

Vervulling van Bijbelse profetie - Zouden de schrijvers van de EvangeliŽn het verhaal over het leven van Jezus op een zodanige manier geschreven kunnen hebben dat het overeenstemde met de profetieŽn uit het Oude Testament?

Geschiedenis van de Steen van Rosetta Video - Waarom zijn de Egyptische HiŽrogliefen zo belangrijk voor de Bijbelse Studies? Hebben Egyptische artefacten de integriteit van de Joodse Schriftteksten beÔnvloed? Kijk hier eens naar deze korte video!

Beginselen der Archeologie Video - Bekijk deze korte video eens. Wat zijn de beginselen van de bijbelse archeologie? Is archeologie niets meer dan schatzoeken of geeft het ons overtuigend bewijs voor de waarheid?

Belang van de Dode Zee Rollen Video - Wat betekent deze ontdekking voor de integriteit van de oude Schriftteksten? Waarom zijn de Dode Zee Rollen zo belangrijk? Kijk eens naar deze korte video en graaf dieper!

Bijbelse inspiratie - Bekijk zeven probleemteksten die door Ehrman in zijn boek 'De evolutie van de Bijbel' worden aangehaald. Wat betekenen zij voor de belangrijkste doctrines van het geloof?

De evolutie van de Bijbel - Lees een reactie op Bart Ehrmanís boek 'De evolutie van de Bijbel'. Bestudeer zelf enkele Griekse varianten die leidden tot zijn conclusie op het gebied van de tekstkritiek.

SinaÔberg - Wie bezocht deze plaats in de tijden van het Oude Testament? Waarom is deze berg zo beroemd? Kunnen we iets van de geschiedenis leren?

Massada - Waarom werd Massada door Herodes de Grote gebouwd? Wat zegt Josephus over Herodes en het grote Massada?

Jericho - Wie bewoonde deze oude stad? Wat hebben opgravingen ons geleerd over de geschiedenis van de stad? Hoe zit het met Jozua en de grote strijd?

Tabgha Video - Een blik op het Meer van Tiberias bij Tabgha. Randall Niles kijkt uit over het meer vanaf de heuvels waar de mensenmassa's naar de lessen van Jezus luisterden.

Gosen - Wat is het belang van deze regio in de oudheid? Welke invloed had de streek in de Bijbelse geschiedenis? Ontdek hier de feiten.

Aartsvaders - Wat is een aartsvader? Leer hier meer over de aartsvaders, of patriarchen, van het Oude Testament zoals Abraham, Jakob en Jozef.

Essenen - Leer over deze Joodse monnikengemeenschap. Welke heilige geschriften werden door hen bewaakt en bewaard? Wat is het belang hiervan?

Mozes en de Exodus - Wat zijn de mogelijke tegenstrijdigheden in het Bijbelse verslag over Mozes en de Exodus? Wat zijn de antwoorden?

Geschiedenis van de Steen van Rosetta - Waar bevond deze steen zich en waarom is hij belangrijk? Welke invloed had de steen op de bestudering van hiŽroglyfen?

Betlehem - Waar ligt deze historische plaats en wat is het belang ervan in de geschiedenis? Wat schreven geschiedkundigen over deze plaats?

Samaria - Wat is de historie van deze plaats? Wat is het Bijbelse belang en het belang in de geschiedenis? Ontdek het hier.

De Stad Petra - Wat is het belang van deze prachtige toeristenplaats uit de oudheid? Ontdek hier meer over de geschiedenis en de inwoners van deze stad.

Exodus Route - Welke route nam Mozes om de Joodse Exodus uit Egypte te leiden? Wat zijn de feiten en de populairste theorieŽn?

Sichem - Wat is het belang van deze locatie in de Bijbelse archeologie? Kunnen we iets leren van de archeologische ontdekkingen?

Chorazin Video - Randall Niles staat in de oude synagoge waar Jezus onderwees, bij het Meer van Tiberias in IsraŽl.

Tempels van Karnak - Bestudeer dit gebied en de kunstwerken die een raakvlak hebben met de Bijbelse geschiedenis uit het Oude Testament. Wat is het belang van dit tempelcomplex?

Ein Gedi - Wat is het belang van deze Bijbelse locatie? Wat kunnen we leren van de archeologische informatie over deze plaats?

Herodes de Grote - Hoe kon God een door Rome aangewezen man uit Idumea gebruiken om het Joodse tempelcomplex te bouwen waar de Messias later naartoe kwam en die uiteindelijk door Rome zelf werd vernietigd?

Bijbelse Archeologie Video - Bekijk deze korte video eens. Wat zijn de beginselen van de bijbelse archeologie? Is archeologie niets meer dan schatzoeken of geeft het ons overtuigend bewijs voor de waarheid?

Plateau van Gizeh - Leer meer over de locatie van de beroemde Grote Piramiden en de Grote Sfinx van Gizeh. Wat valt er nog meer te zien in dit gebied?

Troon van Koning Toetankhamon - Bestudeer dit magnifieke voorwerp dat samen met andere schatten in 1922 werd gevonden. Wat is het belang ervan?

Het verloren evangelie - Heeft Judas een verloren boek van de Bijbel achtergelaten? Wat is het evangelie van Judas en waar gaat het over? Lees de feiten.

De vier EvangeliŽn - Wat is het doel van de evangeliŽn die in het Nieuwe Testament staan? Wie zijn de auteurs en wat maakt wat ze geschreven hebben zo bijzonder?

Het MozaÔsche Verbond - Wat was de reden voor dit verbond tussen God en het volk van IsraŽl? Bestudeer de Bijbelse teksten hier.

De Epistels van Paulus - Wat is het doel van dit deel van de Bijbel? Wat is Paulusí boodschap aan ons in deze brieven?

Overzicht van het Nieuwe Testament - Waar kan ik een overzicht van het Nieuwe Testament vinden? Wat houdt een overzicht van het Nieuwe Testament in?

Overzicht van het Oude Testament - Waarom is het Oude Testament belangrijk? Welke boeken vallen onder het Oude Testament en waarom is hun boodschap belangrijk? Lees hier meer.

Het Noachitische Verbond - Wat is de basis van het verbond dat God sloot met Noach? Lees over de geschiedenis en het ontstaan.

De poŽtische boeken van de Bijbel - Welke boeken zijn dit? Waarom zijn ze van belang voor ons leven vandaag de dag? Welke bedoeling heeft God met deze boeken?

De grote profeten - Wie zijn deze mannen en auteurs van het Oude Testament? Zijn hun boodschappen voor ons van toepassing?

Inspiratie van de Schrift - Wat houdt het in dat de Bijbel geÔnspireerd is door God? Gebruikte Hij geen menselijke schrijvers? Ontdek wat inspiratie betekent en wat er gebeurde.

De kleine profeten - Wie waren de kleine profeten en waarom zijn hun boodschappen voor ons vandaag de dag belangrijk? Een samenvatting van alle teksten.

Het Palestijnse Verbond - Wat is het verbond dat God sloot met het Joodse volk en dat beschreven staat in Deuteronomium 29 en 30:1-10?

De historische boeken van de Bijbel - Welke boeken horen tot deze categorie van het Oude Testament? Lees hier een samenvatting van elk boek en hoe we vandaag de dag kunnen leren van deze boeken.

Het boek Openbaring - Waar gaat dit Bijbelboek precies over? Hoe kunnen we de betekenis en bedoeling ervan begrijpen? Lees hier een samenvatting.

Is de Bijbel relevant? - Is dit boek dat ruim 1900 jaar geleden tot stand kwam vandaag de dag nog steeds relevant? Kunnen we er iets van leren? Ontdek welke belangrijke waarheden er zijn.

De algemene Epistels - Wat is het doel van deze boeken van het Nieuwe Testament? Wie schreef ze en welke boodschap brengen ze?

Het Nieuwe Verbond - Dit verbond is Gods genadige daad waarmee Hij de mens met Zichzelf verzoent. Wat betekent het voor jou?

De Wet of de Pentateuch - Welke boeken horen bij dit deel van het Oude Testament? Welke onderwerpen vallen hieronder?

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen