Is Jezus God?

God Bijbelse Studies Archeologie Populaire Kwesties
Jezus Filosofie Wetenschap Levensproblemen
Christendom Culten Wereldreligies Alle onderwerpen
 
    Bestaat God?
       - Wetenschappelijk?
       - Filosofisch?
   Is De Bijbel Waar?
   Wie Is God?
   Is Jezus God?
   Waarom Christendom?
   Aanbidding
   Gemeenschap
   Discipelschap
   Bediening
   Evangelisatie
   Populaire Kwesties
   LevensproblemenOnderzoek verder met deze links
 

Is Jezus God?

 
 
  Klik op de links om meer te ontdekken

 • Alles over Jezus Christus - Ontdek praktische tips over hoe op de Verlosser te vertrouwen, hoe het leven als een discipel te bevorderen, hoe God's wil te kenne, en hoe je leven aan Hem over te geven.
 • Wat Zou Jezus Doen? - Een rage of een waar kompas voor de keuzes in het leven? Het antwoord hangt af van de vraag of je Jezus werkelijk kent. Ontdek dit vandaag!
 • Kerstmis Oorsprong - Een geboorte die voorspeld was. Een plan dat onthuld werd. Een Messias voor iedereen, Ben jij deze kerst op zoek naar het perfecte geschenk?
 • Verbazingwekkende Wonderen - Elke miraculeuze gebeurtenis moet net als elke andere historische gebeurtenis worden beoordeeld; gebaseerd op de standaardregels voor bewijsvoering en ooggetuigenverklaringen.
 • Messiaanse Profetie - Een oude verzameling van voorspellingen in de Joodse Geschriften over een toekomstige Messias van het Joodse volk en de wereld.
 • De Wonderen van Jezus - Als het bestaan van een bovennatuurlijke schepper een geaccepteerd feit is, dan zijn de mirakels uit de Evangelieboeken zeer aannemelijk.
 • Pasen Oorsprong - Een eenmalige gebeurtenis in de geschiedenis. De herrijzenis van Jezus Christus. De Messias voorspeld in het Oude Testament. Het Pesach Lam.
 • Plinius De Jongere - De Romeins Gouverneur van BithyniŽ die rond 111 na Christus een brief aan Keizer Trajanus van Rome schrijft waarin hij advies vraagt over hoe de Christenen te straffen.
 • Bloed van Jezus - Wat is het belang van het bloed van Jezus? Ontdek hier de betekenis en hoe je deze persoonlijk kunt maken.
 • Wederopstanding van Jezus Christus - Welk bewijs hebben we voor de feitelijke herrijzenis van Jezus uit de dood? Was het graf werkelijk leeg? Bestudeer de feiten.
 • Flavius Josephus - Een adviseur en historicus voor drie Romeinse keizers in de 1e eeuw, legde als niet-Christen gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament vast.
 • Is Jezus God - Re bestaan feitelijk maar drie legitieme alternatieven voor de identiteit van Jezus Christus. Hij is ofwel een leugenaar, een gek of de Heer.
 • Wie is Jezus Christus - Van Zijn nederige begin in Nazaret tot aan Zijn miraculeuze bediening in IsraŽl, tot aan Zijn levensveranderende invloed op de wereld.
 • Bewijs Voor De Herrijzenis - Ooggetuigenverslagen voor de herrezen Jezus en het daaropvolgende martelaarschap zijn enkele van de meest solide en bevestigde feiten uit de oudheid
 • Evangelie van Marcus - Beknopte maar toch complete informatie over het boek van Marcus inclusief de Bijbelse geschiedenis, overzicht, structuur, significatie en de Herrijzenis.
 • Wonderbaarlijke Genezingen - Vanwaar al die drukte hier om heen? Laten we in plaats van naar de media te luisteren eens naar de Bijbel luisteren. De mirakels van Christus doorstaan de test!
 • Evangelie van MatteŁs - Beknopte maar toch complete informatie over het boek van MatteŁs waaronder de bijbelse geschiedenis, overzicht, structuur, significatie, en de Grote Commissie.
 • Oorsprong van Kerstmis - De oorsprong, tradities en controversies van deze Christelijke feestdag. Het Bijbelse verslag. De eenvoudige betekenis en het belang van de geboorte van Christus.
 • De Wederopstanding - Lees verzen over de herrijzenis en waarom deze voor de tegenwoordige gelovigen zo belangrijk is. Leer van Romeinen 6.
 • De Geboorte van Jezus - Leer over de film 'The Nativity Story' en het Bijbelse verslag over de geboorte van Jezus. Wat is het verhaal rond de geboorte van Jezus?
 • Historische Jezus - Een misleidde beweging die de verslagen van het Nieuwe Testament opnieuw interpreteert. Recent bewijs dat meer bijbelse geloofwaardigheid vaststelt dan ooit te voren.
 • Herrijzenis van Jezus - Een beknopte weergave van de Herrijzenis, gebaseerd op de standaardregels voor bewijsvoering. Ontdek de consequente ooggetuigenverslagen van meerdere geloofwaardige getuigen.
 • De Lege Graftombe - Een significante meerderheid van de geleerden is het er over eens dat de graftombe van Christus leeg werd aangetroffen. Een blik op de Romeinse en Joodse reacties.
 • Herrijzenis van Christus - Stierf Christus werkelijk aan het kruis> Was Zijn graftombe werkelijk leeg? Verscheen Hij werkelijk na Zijn dood? Hier is het bewijs!
 • Het Betoog Voor Christus - Simon Greenleaf, Sir Lionel Luckhoo, Lee Strobel en andere rechtskundige experts onderzoeken het bewijs zelf kritisch.
 • Bewijs voor Jezus - Bestaat er, archeologisch gezien, enig bewijs voor Jezus? Hebben we feitelijke locaties of artefacten die getuigen van de historische waarheid van Jezus Christus?
 • Kruisiging van Jezus Christus - De kruisiging van Jezus Christus: Bestudeer de gebeurtenissen rondom de dood, de begrafenis, en de herrijzenis van Jezus. Leer wat deze gebeurtenissen met jou te maken hebben.
 • Het Betoog voor Christus - De Rechtszaak, de Aanklager, de Bevindingen. Het bewijs voor Jezus en Zijn bewering dat Hij de Messias is. Onderzoek het bewijs vandaag!
 • Suetonius - Een secretaris en historicus voor Hadrianus, Keizer van Rome. Andere bronnen waren Mara Bar-Serapion en Lucianus van Samosata.
 • Oorsprong van Pasen - Een Christelijke herdenking van de Dag van de Wederopstanding. Een viering met oude heidense wortels. De waarheid over de kruisiging en herrijzenis van Christus.
 • De Herrijzenis van Jezus Christus - Omdat Jezus Christus en Zijn wederopstanding de fundering vormen voor het bijbelse Christendom, zijn de historische werkelijkheid van zijn leven, dood en wederopstanding gelijkwaardig.
 • Profetie Over Jezus - Was de Jezus uit het Nieuwe Testament werkelijk de beloofde Messias uit het Oude Testament? Beoordeel het bewijs zelf!
 • Cornelius Tacitus - Een groots historicus uit het oude Rome die een krachtig stuk schreef over Nero's vervolging van de Christenen in 64 na Christus.
 • Wat Is Overtuiging? - Ik geloof intellectueel dat bepaalde dingen in de geschiedenis gebeurd waren, maar wat betekent dat nu in de werkelijkheid van mijn leven op dit moment?
 • Historische Jezus Video - Kijk nu eens naar deze korte video! Bestond er ooit een historische Jezus? Kunnen we het bewijs voor Jezus ook zonder de Bijbel onderzoeken?
 • Jezus' Wederopstanding - Een essentieel onderdeel van het Christelijk geloof. Dramatisch bewijs voor de historische waarheid ervan: niet-Bijbelse documentatie, getuigenissen, martelaarschap en vervolging.
 • Bewijs voor Jezus Video - Je moet deze korte video gezien hebben! Wat is de archeologische bewijslast voor Jezus? Bestaan er archeologische resten uit de tijd van Christus?
 • Mirakels van Jezus Video - Randall Niles gebruikt de vermaarde illustratie van een twee-dimensionale wereld om de kracht van een extra dimensie te laten zien.
 • De Kruisiging - De oorsprong, geschiedenis en doel er van. Ontdek de details van deze executie-methode. De kruisiging van Jezus Christus.
 • Evangelie van Lucas - Het historisch accurate derde Evangelie van Jezus Christus. Bestudeer de leerstellingen van Jezus en Zijn vervullingen van profetieŽn uit het Oude Testament.
 • Evangelie van Judas - Leer over de geschiedenis van dit boek en bestudeer de geldigheid ervan. Zou dit boek beschouwd moeten worden als een werk dat door God is geÔnspireerd?
 • Kruisiging van Jezus Video - Randall Niles onderzoekt het historische verslag met betrekking tot deze Romeinse doodstraf en folteringsmethode.
 • Jezus Christus - Ontdek de waarheid. Beschouw het wetenschappelijk bewijs voor Jezus Christus. Ontdek of Hij was wie Hij beweerde te zijn.
 • Wie is Jezus? - De Bijbel zegt dat Jezus 100% mens was en 100% God. De Bijbel leert ons dat er maar ťťn weg naar de Hemel is.
 • Evangelie van Johannes - Een verslag uit eerste hand over het leven van Jezus. Het overzicht, de structuur en de betekenis. Spirituele thema's voor nu en voor de eeuwigheid.
 • Jezus de Goede Herder - Wat betekent deze zin voor jou? Wat bedoelde Johannes toen hij deze zin schreef? Leer meer.
 • Wonderen van Jezus - De ooggetuigenverslagen over de mirakels van Christus. Hij opereerde buiten de natuurwetten. Welke lessen kunnen we hier tegenwoordig van leren?
 • De Biddende Jezus - Wat kunnen we leren van de manier waarop Jezus tot Zijn Vader bad? Ontdek hier hoe we dit op onze levens kunnen toepassen.
 • Jezus is Heer - Hij toonde dat Hij de Heer was door Zijn onderdanigheid en gratie. Hie stond toe dat de mensheid Hem kruisigde en Hem alles behalve Heer noemde.
 • Evangelie van St. Thomas - Wie schreef het en waar gaat het over? Is het een verloren boek van de Bijbel of een afgewezen Gnostisch geschrift?
 • Zelf-vervullende Profetie - Is bijbelse profetie echt zo bijzonder? Wordt er geen cirkelredenering gemaakt als de verslagen in het Nieuwe Testament gebruikt worden om de voorspellingen uit het Oude Testament te bevestigen?
 • Parabels van Jezus - De Bijbel staat vol met verhalen die parabels worden genoemd en geestelijke waarheden uitdrukken. Lees hier hoe je deze waarheden kunt ontdekken!
 • Palmzondag - Wat is het belang van deze gebeurtenis? Wat is de historische achtergrond ervan? Palmzondag is een gelegenheid tot bezinning op de laatste week voor de kruisiging.
 • Heilige Dinsdag - Wat gebeurde er op de Dinsdag in de Goede Week? Lees hier over de gebeurtenissen op deze dag in het leven van Jezus.
 • Heilige Maandag - Welke gebeurtenissen vonden er plaats op de dag na Palmzondag? Kijk eens hoe het standpunt van de menigte is veranderd.
 • Evangelie van Johannes Video - Wie was deze Logos, die vlees werd en bij ons woonde? Wat zei de Apostel Johannes over Jezus Christus? Kijk eens naar deze korte video!
 • Herrijzenis van Jezus Christus Video - Is er bewijs dat Jezus uit de dood opstond? Vond de wederopstanding van Jezus werkelijk plaats? Kijk eens naar deze korte video over de waarheid!
 • Wie is Jezus Video - Waarom veroorzaakt de naam Jezus Christus meer verdeeldheid, agitatie en controverse dan enige andere naam? Is Jezus God? Bekijk dit kort filmpje!
 • De Weg, de Waarheid en het Leven Video - Beweerde Jezus echt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was? Maakte Jezus van de religieuze Waarheid een exclusieve zaak? Je moet deze korte video gewoon eens bekijken!
 • Is Jezus God? - Jezus Christus maakte een unieke claim. Hij verklaarde dat hijzelf God was. Niet een god, niet goddelijk, maar de vleesgeworden God
 • Kruisiging van Jezus - De verslagen in het Nieuwe Testament geven een nauwkeurig beeld van de wrede Romeinse vorm van de doodstraf. Bekijk het historische bewijs.
 • Christelijk Geloof versus Persoonlijke Relatie - Waar Bijbels Christendom is eigenlijk helemaal geen religie, het is het ontdekken en het aangaan van een relatie met God via zijn zoon, Jezus Christus.
 • Wat Zijn De Dode Zee Rollen? - Een fenomenale vondst van manuscripten die bevestigde dat het Oude Testament zoals we dat vandaag de dag lezen substantieel hetzelfde is als 2,000 jaar geleden.
 • Vervolging Van De Christenen - Sterven voor een geloof is het ťťn, maar talrijke ooggetuigen die sterven voor iets waarvan ze weten dat het een leugen is, dat is heel wat anders.
 • Het Graf van Jezus - Hoe zag het graf van Jezus er uit? Hoe belangrijk is het graf? Waar was het? Leer hier wat de Bijbel er over zegt.
 • Messiaanse ProfetieŽn Video - Randall Niles bespreekt 40 profetieŽn uit de Joodse Schrift (het Oude Testament) over een komende Messias.
 • Jezus Buiten de Bijbel Video - Bestaat er buiten de Bijbel enig bewijs voor Jezus? Randall Niles bekijkt de niet-Bijbelse verslagen uit de oudheid over Jezus van Nazaret.
 • Bijbelse Beschrijving van Jezus - Door welke eigenschappen wordt Jezus in de Bijbel beschreven? Wat zeggen Zijn namen over Hem? Wat zei Jezus over Zichzelf?
 • Jezus is God - Bestudeer het Bijbels bewijs dat zich uitspreekt over de goddelijkheid van Jezus. Is Hij God? Waarom is dit concept vandaag de dag zo belangrijk voor ons?
 • De Tweede Komst van Christus - De tekenen der tijden. Niemand weet op welke dag en op welk uur, maar we zijn gemaand om op onze hoede te zijn.
 • De historische Jezus - Jezus is door velen veel verschillende namen gegeven, waaronder een groots man, een groots leraar, een groots profeet. Wie is de echte Jezus uit de geschiedenis?
 • Namen voor Jezus - Waarom had Christus zo veel titels en wat is de significatie hiervan? Wat betekenen deze titels voor jou persoonlijk?
 • De Joodse Traditie - De historische gebeurtenissen rondom het leven van Jezus werden niet ontkend, maar zeer zeker geverifiŽerd foor de leiders binnen de Joodse traditie.
 • 12 Discipelen - Wie waren de twaalf discipelen? Waarom werden deze twaalf mannen gekozen? Bestudeer de Bijbel en leer meer over de twaalf die door Jezus gekozen werden.
 • Verbazingwekkende Wonderen Video - Randall Niles werpt een blik op David Hume en de klassieke argumenten voor en tegen de mogelijkheid dat wonderen plaatsvinden.
 • Wederopstanding van Jezus Video - Waarom was de wederopstanding van Jezus zo belangrijk in de wereldgeschiedenis? Leer meer door deze video te bekijken.
 • Jezus Christus Video - Randall Niles onderzoekt de ware identiteit van Jezus. Wie was Jezus? Wat maakt Hem zo belangrijk voor de geschiedenis?
 • Het Bijbelse Kerstverhaal - Wat is de werkelijke betekenis en boodschap van Kerstmis? Hoe ging het verhaal over Jezus' geboorte? Ontdek het hier.
 • Witte Donderdag - Wat is deze dag in de Passieweek? Waarom is deze belangrijk? Bestudeer de Bijbelpassages die op deze dag worden herdacht.
 • Wie was Jezus - Was Jezus een werkelijk mens in de geschiedenis? Bestaat er bewijs voor Zijn bestaan? Wat beweerde Hij over Zichzelf? Bestudeer hier het bewijs.
 • Werk aan het Kruis - Wat was het doel van de kruisdood van Jezus? Waarom is hierdoor de hele menselijke geschiedenis veranderd? Ontdek het hier.
 • Goede Vrijdag - Waarom is deze dag goed? Wat gebeurde er in de laatste uren van Jezus' leven? Bestudeer de Bijbelse teksten hier.
 • Wederopstanding van Christus Video - Stond Jezus werkelijk uit de dood op? Randall Niles onderzoekt het opmerkelijke bewijs voor de waarheid van de wederopstanding van Jezus Christus.
 • Passieweek - Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in de Heilige Week van Palmzondag tot de wederopstanding? Ontdek het hier en bestudeer de Bijbelpassages.

 
 

 
 
  
    Zoek
 
 

  Wie Zijn Wij?
  Over Ons
  Steun Ons
  Overig
  Getuigenissen
  Aanbevelingen
  Copyright Voorwaarden
  Wie is Jezus Christus


         
Archeologie Jezus Christus Gebed Occultisme
Schepping Levensproblemen Religie Waarheid
Culten Ouderschap Wetenschap Wereldbeeld
Jezus Volgen Filosofie Spiritualiteit Liefde
Geschiedenis Populaire Kwesties De Reis Het Leven
 
Copyright © 2002 - 2015   Alle Rechten Voorbehouden.   719-884-2246            Thuis | Over Ons | Steun Ons
AllAboutGOD.com is een service van All About GOD Ministries, Inc., a 501 (c)(3) a een Non-Profit organisatie.
Internet Web Site Design by Rev21.net