Thuis >> Bestaat God filosofisch?

Bestaat God filosofisch?

Relatieve Waarheid Video - Bestaat een universele waarheid? Kunnen we voorbeelden uit de wetenschap gebruiken om het bestaan van absolute waarheid te onderzoeken? Ontdek het antwoord door deze korte video te bekijken.

Verstand versus Hersenen Video - Wat betekenen monisme en dualisme voor de immateriŰle wereld van het bewustzijn, het zelfbewustzijn en de onderbewuste gedachte? Kijk eens naar deze korte videoclip.

Het Olifantenprincipe Video - Hoe wisten de grote filosofen hun ideeŰn over God te verzoenen? Hoe gaat het verhaal over de blinde mannen en de olifant? Bekijk deze korte video eens!

Geloof in God - Als jij in God gelooft, wat zegt dat dan over jou? Heb jij dan een intellectuele beperking? Wat laat onderzoek ons zien?

Nietzsche en de Dwaze mens - In deze essay vroeg Nietzsche zich af of de Westerse cultuur klaar was voor de filosofische gevolgen van het doden van God? Wat zei hij hierover?

Humanisme Video - Wat is de humanistische psychologie volgens het seculier humanistische wereldbeeld? Ontdek het hier.

Nebukadnessar Video - What can we learn from this Babylonian King? What did he learn from his time of humility? Did he ultimately praise God?

Bertrand Russell - Wie was deze beroemde filosoof en wiskundige? Hoe sprak hij over liefde en eenzaamheid? Vond hij ooit dat gevoel ergens bij te horen, waar hij zo naar verlangde?

Natuurwet Video - Het natuurrecht is een morele theorie die met jurisprudentie te maken heeft en die stelt dat de wet gebaseerd moet zijn op moraliteit en ethiek. Waarom?

Deontologische Ethiek - Deze vorm van ethiek, ook bekend als 'plichtenleer', stelt dat daden niet gerechtvaardigd worden door hun gevolgen. Wat betekent dit voor de filosofie?

Postmodernisme Video - Wat is postmodernisme aen wat zijn de primaire geloofsovertuigingen ervan? Luister naar Randall Niles die deze levensbeschouwing uitlegt.

Materialisme Video - Wat zijn de begrippen en de definities die aan de basis liggen van deze populaire levensbeschouwing? Bekijk deze video.

Blinde Mannen en de Olifant Video - Wat kunnen wij van dit beroemde Indische fabel leren? Luister naar Randall Niles' commentaar op de interpretatie van dit beroemde verhaal.

Existentialisme Video - Randall Niles gebruikt de beroemde uitspraak van Descartes (Ik denk dus ik besta) om de realiteit van het menselijk bestaan vast te stellen.

Romeinse goden video - Randall Niles bekijkt de oude heidense religies en mysterieculten en hun zogenaamde invloed op het vroege Christendom.

Het einde van het geloof video - Wat vertelt Sam Harris ons in zijn 'Brief aan een Christelijke natie'? Zijn we echt bij het einde van het geloof beland? Mis deze korte videoclip niet!

Wie Schiep God Video - Bestaat er een Goddelijke uitzondering op de wet van oorzaak en gevolg? Wat is het kosmologische argument? Je moet deze geweldige korte video eens bekijken!

Waarheid en godsdienst video - Kan het geloof de proef der rede doorstaan? Kunnen waarheid en rede zij aan zij bestaan? Kan godsdienst rationeel zijn? Bekijk nu deze korte video eens!

Ethisch Relativisme Video - Bestaan er nog standaarden voor ethiek en moraliteit? Bestaan universele waarheden? Kijk eens naar dit korte filmpje!

Menselijk lijden video - Randall Niles vertelt het verhaal over de sceptische kapper ter verduidelijking van de kracht van God te midden van al het leed in de wereld.

Athe´stische religie video - Wat hebben Dawkins, Harris, Dennett en Hitchens te zeggen? Wat zijn de nieuwste argumenten van de Nieuwe Athe´sten? Bekijk deze korte video eens!

Moreel Relativisme Video - Je moet deze korte video eens bekijken! Wie zei: Er is noch goed noch kwaad, maar het denken schept deze dingen? Is moreel relativisme waar?

Op zoek naar de waarheid - Zijn alle godsdiensten die op een geloof gebaseerd zijn ronduit irrationeel, zoals sommige schrijvers beweren? Vind hier een reactie op deze vraag.

Het probleem van het lijden - Wat is het kwaad? Waarom vinden er rampzalige gebeurtenissen plaats in de natuur? Is het de hand van God? Ontdek hier meer.

Existentialisme - Leer wat deze filosofie inhoudt en wat niet. Denk eens na over de inslag die deze filosofie op de maatschappij heeft gehad

Het erfgoed van Epicurus - Heeft Epicurus de mens bevrijd van de vrees voor God en voor de dood? Was zijn theorie juist?

Menselijk lijden - Zijn zaken die ons als individuen geluk brengen altijd goed voor ons? Kan moraliteit in termen van geluk worden gedefinieerd?

Het Leven van Koning David - Wat kunnen we van het leven van deze grote koning leren? Wat was zijn conclusie over de zin van het leven?

Grote Filosofen - Wat hebben filosofen uit het verleden en stemmen uit de moderne wereld te zeggen over God en de zin van het leven?

Nihilisme - Leer over de invloed van Friedrich Nietzsche en anderen die aan de filosofie van het niets hebben bijgedragen. Welke invloed heeft dit op de maatschappij en de cultuur?

Het Leven van Confucius - Bestudeer diverse citaten van deze gevierde filosoof. Zijn conclusies en de diepgang van zijn filosofie zijn waarlijk opmerkelijk.

Filosofische Citaten - Leer van de grote denkers zoals Mill, Spinoza, Descartes, Pascal, Kant en anderen. Welke wijsheden deelden zij met ons over de zoektocht naar en het bestaan van God?

Abd-ar-Rahman III - Hoe bezon deze man zich op zijn leven, na een leven als machtige prins te hebben geleid? Wat was zijn filosofische conclusie over het leven en de zin ervan?

Thomas van Aquino - Welk bewijsmateriaal gebruikte deze materiaal om het bestaan van God aan te tonen? Ontdek hier welke vijf sleutels hij gebruikte.

Antony Flew - Lees hoe Flew, nadat hij het bewijsmateriaal uitvoerig had bestudeerd, vaarwel zei tegen het athe´sme vanwege zijn redenering ten gunste van 'intelligent design'."

Het Leven van Sint Augustinus - Ontdek de geschiedenis, worstelingen en successen van deze grootse man van het geloof. Lees enkele van zijn citaten.

De Griekse Filosoof Plato - Welke rol speelde de filosofie van Plato in de geschiedenis? Hoe werden zijn dialogen door Socrates be´nvloed?

Gilgamesj - Wat was zijn conclusie aan het einde van zijn heldhaftige leven? Wat was zijn reactie op de broze toestand van de mensheid?

Nebukadnessar - Wat gebeurde er met deze machtige koning dat zijn kijk op het leven zo drastisch veranderde? Wat was zijn conclusie?

Aristoteles - Leer over de geschiedenis van deze grootse denker en lees enkele van zijn prachtige citaten over het leven. Wat was zijn invloed op de filosofische wereld?

Citaten van C.S. Lewis - Lees een selectie van citaten uit de boeken van C.S. Lewis. Wat waren zijn standpunten over het leven, athe´sme en God?

De Prestaties van Blaise Pascal - Kom meer te weten over deze briljante denker. Hoe zag hij het leven, God en het bestaan? Wat was zijn conclusie over de werkelijk belangrijke zaken?

Goden en Godinnen - Het fundament van de mythologie in de oude culturen. De Egyptische geschiedenis en scheppingsmythen. De Griekse geschiedenis en de religieuze achtergrond van de stadstaat.

Kritisch Denken Les 1 - Ik bekeek het waarneembare bewijs voor mezelf, het was tijd om mijn decennia oude vooronderstellingen ten aanzien van wetenschap, natuur en technologie te onderzoeken.

Wat is Waarheid Video - Zijn er onveranderlijke waarheden in een veranderende wereld? Bestaan absolute waarheden of is het allemaal relatief? Kijk naar deze korte video!

Critiek van het postmodernisme - Is er een ruimere intellectuele geschiedenis die beschouwd moet worden voordat de uniciteit en het belang van het postmodernisme als levensbeschouwing begrepen kan worden?

Het athe´stische geloof - Heeft iedereen een bepaalde overtuiging, ongeacht ons religieus geloof? Lees deze gedachten eens over overtuiging en menselijke ervaring.

Het postmoderne wereldbeeld - Wat zijn de hoofdpunten? Bestaat er enige objectiviteit? Kan een levensbeschouwing intern consequent zijn?

De Filosofie van het Leven - Mijn hele leven werd ik geleid door de principes van Plato's Socrates: Volg het bewijs, waarheen het ook leidt. (Anthony Flew)"

Dualisme - Het concept dat ons verstand een niet-materiŰle, spirituele dimensie heeft die het bewustzijn en mogelijk ook een eeuwige eigenschap omvat.

De Blinde Mannen en de Olifant - De Blinde Mannen en de Olifant is een beroemde fabel uit India. Het gaat over zes blinde reizigers die op hun levensweg tegen verschillende delen van een olifant aanlopen.

Informatie van een Insider Video - Randall Niles bekijkt de interne wereld van het geweten en het innerlijke 'zelf', dat niet verklaard kan worden met alleen wetenschappelijke middelen.

Natuurwet - Wat is natuurwet of natuurrecht? Wat is de geschiedenis ervan? Bestaan er universele standaarden die op alle mensen in alle tijden van toepassing zijn?

De´sme - Een geloof in een god van de natuur -- een schepper die nooit ingrijpt -- die toestaat dat het universum zichzelf volgens de natuurwetten regelt.

Romeinse goden - De geschiedenis van het panthe´sme in Rome. De invloed van Etruskische en Griekse culturen. Het Romeinse Rijk en zijn goddelijke keizers.

Polythe´sme - Polythe´stische levensbeschouwingen in de oude wereld. Polyhe´stische levensbeschouwingen in de moderne wereld. De invloed op het pluralisme van de New Age beweging. Het monothe´stische alternatief.

Mijn Wereldbeeld - Ik schiep mijn eigen levensfilosofie - Om de standaard culturele labels te gebruiken, ik was een materialist, naturalist, relativist, humanist, hedonist.

Alles over geschiedenis - Welke historisch significante gebeurtenissen hebben de wereld van vandaag be´nvloedt? Bestudeer verschillende gebeurtenissen en hun invloed op de wereld.

Griekse goden - De historische, religieuze en sociale achtergrond. De scheppings- en vloedmythen. Gevolgen voor de zin van het bestaan en de tegenwoordige moraliteit.

Ontoerekeningsvatbaarheid Video - Leidt ethische tolerantie tot morele chaos? Hoe staan gezond verstand en krankzinnigheid in verhouding tot universele standaarden van moraliteit? Kijk eens naar deze korte video.

Wereldbeelden Video - Wat zijn vergelijkende wereldbeelden? Heb jij een wereldbeeld? Wat is je wereldbeeld en waarom? Kijk eens naar dit korte filmpje!

Kritisch Denken Video - Heb je zin om kritisch te denken? Ben je een passieve voorbijganger in het leven? Word wakker! Kijk eens naar dit korte filmpje!

Het Bovennatuurlijke Video - Kunnen we een blik opvangen van de 'omni-natuurlijke' wereld buiten de ons bekende dimensies? Bestaat er werkelijk een metafysisch domein? Je moet deze korte video eens bekijken!

Kosmologisch Argument - Onderzoek het filosofische argument dat door Kalam/Moslim-filosofen in de Middeleeuwen werd ontwikkeld. Ontdek de drie premissen.

Adam en Eva - Wie zijn zij? Het Bijbelse verslag. Milton's verslag. De Hof van Eden. Universeel ouderdom. De oorspronkelijke zonde. De betekenis voor de wereld van vandaag.

Metafysica - De Logica schreeuwt ons toe dat iets verantwoordelijk is voor het leven. Het is noodzakelijk om verder te gaan en te ontdekken wat alles om ons heen heeft veroorzaakt.

Egyptische goden - Egyptische religieuze tradities in de oudheid. Pre-dynastische geschiedenis. De scheppingsmythen. Leven na de dood. Thema's die overeenkomen met andere godsdiensten. Universele waarheid.

Realisme en Naturalisme - De grootste barriŔre tussen mij en welke vorm van religieus geloof dan ook waren de wetenschap en technologie van de 20e eeuw, natuurlijke processen en wonderbaarlijk toeval.

Seculier Humanisme - Het buitensluiten van God uit de scholen en de maatschappij. Het Humanistisch Manifest. De Evolutie-theorie. De athe´stische filosofie en doctrine. De religie van het humanisme.

Postmodernisme - Hoe wordt deze term gedefinieerd of beschreven? Waardoor wordt deze filosofie en dit wereldbeeld voor het leven be´nvloed? Wat zijn de idealen?

God - Bestaat Hij? Is Hij noodzakelijk of komt Hij gewoon goed uit? Hij wordt onthuld in het concept en het ontwerp die inherent zijn aan alle dingen!

Athe´sme - Een praktische kijk op de definities van athe´sme, agnosticisme en the´sme. Geloof versus Ongeloof. Kennis versus Gebrek aan Kennis.

Cultureel Relativisme - Cultureel Relativisme - Moreel relativisme, situationisme en cognitief relativisme. Relatieve waarheid. Pluralisme, tolerantie en subjectiviteit. Goed en fout gedefiniŰerd door sociale normen. Onlogische conclusie!

Humanisme - De geschiedenis van het Humanisme en zijn manifest. Wat zijn de implicaties van een humanistische kijk op de zaken? Bestaat God? Onderzoek dit nu.

Naturalisme - Een filosofische, theologische en wetenschappelijke verklaring voor alles. Een blik op de kosmologische en biologische oorsprong. De duizelingwekkende statistieken tegen het materialisme.

Materialisme - Doctrine, filosofie en wereldbeeld. Geobsedeerd met het fysische. Afwijzing van het intellectuele en het spirituele. De onderlinge afhankelijkheid tussen filosofie en wetenschap.

Moreel Relativisme - Zijn standaarden voor goed en fout slechts produkten van onze tijd en cultuur? Is moraliteit werkelijk een neutraal concept? Ontdek dit nu!

Cultureel Materialisme - Marvin Harris en De opkomst van de Antropologische Theorie. Vergelijkingen met het Marxistische Materialisme en andere antropologische doctrines. Organisatie, ideologie en symboliek.

Communisme - Marx, Engels de Het Communistisch Manifest. De economische en politieke filosofie. De athe´stische en immorele realiteit. Een kostbaar experiment voor de samenleving.

Is Er Een God - Hoe kwamen we hier? Een blik op de wetenschap van de 21e eeuw in het licht van de the´stische en athe´stische denkbeelden over de oorsprong.

Alles over filosofie - Een rationeel onderzoek van de waarheid. Leer over de antwoorden op enkele van de moeilijkste levensvragen. Begin je zoektocht nu.

Agnosticisme - Is deze positie houdbaar in het licht van het wetenschappelijk bewijs? Een overzicht van de microscopische wereld waaronder het Bacterieel Flagellum.

Bestaat God - Dit is een eerste vereiste om de andere grote vragen in het leven te kunnen beantwoorden. Hoe beantwoord je deze vraag? Was er een Schepper?

Morele ethiek - Hoe nemen wij morele beslissingen? Is het allemaal relatief? Of is het een kwestie van absolute waarheid?

Moraliteit - Waar kwam ons systeem van moreel gedrag vandaan? Evolueerde dit? Was het aangeleerd? Of was dit perfect ontworpen?

Is God Echt - Een vraagstuk over de oorsprong. Het Evolutie Paradigma en de Humanistische Campagne. Informatie en Ontwerp verkondigen de noodzaak voor een Schepper God.

Waarom Ben Ik Hier - Een van de basisvragen in het leven. Zijn er verschillende opinies? Leer over twee oogpunten en de enorme consequenties. Breng de feiten nu aan het licht.

Kosmologisch Argument Video - Randall Niles bekijkt het idee van een kosmisch landschap van oneindige universa dat tegenwoordig door een groot aantal wetenschappers wordt voorgesteld.

God Video - Randall Niles legt uit wat het Apentheorema is en bespreekt de onmogelijkheid dat genetische informatie via willekeurige pogingen zou kunnen ontstaan.

Athe´sme Video - Randall Niles reageert op critici, cynici en sceptici die graag wensen dat de wetenschappelijke wereld zonder filosofisch of theologisch onderzoek zou bestaan.

Bewijs voor Evolutie Video - Hoe bepaalde vogels duizenden kilometers over zee kunnen vliegen en nooit verdwalen? Hoe vuurvliegen en glimwormen puur licht kunnen creŰren zonder hitte af te geven? Bekijk deze video!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen