Bestaat God Filosofisch?

God Bijbelse Studies Archeologie Populaire Kwesties
Jezus Filosofie Wetenschap Levensproblemen
Christendom Culten Wereldreligies Alle onderwerpen
 
    Bestaat God?
       - Wetenschappelijk?
       - Filosofisch?
   Is De Bijbel Waar?
   Wie Is God?
   Is Jezus God?
   Waarom Christendom?
   Aanbidding
   Gemeenschap
   Discipelschap
   Bediening
   Evangelisatie
   Populaire Kwesties
   LevensproblemenOnderzoek verder met deze links
 

Bestaat God Filosofisch?

 
 
  Klik op de links om meer te ontdekken

 • Bewijs voor Evolutie Video - Hoe bepaalde vogels duizenden kilometers over zee kunnen vliegen en nooit verdwalen? Hoe vuurvliegen en glimwormen puur licht kunnen creŰren zonder hitte af te geven? Bekijk deze video!
 • Athe´sme Video - Randall Niles reageert op critici, cynici en sceptici die graag wensen dat de wetenschappelijke wereld zonder filosofisch of theologisch onderzoek zou bestaan.
 • God Video - Randall Niles legt uit wat het Apentheorema is en bespreekt de onmogelijkheid dat genetische informatie via willekeurige pogingen zou kunnen ontstaan.
 • Kosmologisch Argument Video - Randall Niles bekijkt het idee van een kosmisch landschap van oneindige universa dat tegenwoordig door een groot aantal wetenschappers wordt voorgesteld.
 • Waarom Ben Ik Hier - Een van de basisvragen in het leven. Zijn er verschillende opinies? Leer over twee oogpunten en de enorme consequenties. Breng de feiten nu aan het licht.
 • Is God Echt - Een vraagstuk over de oorsprong. Het Evolutie Paradigma en de Humanistische Campagne. Informatie en Ontwerp verkondigen de noodzaak voor een Schepper God.
 • Moraliteit - Waar kwam ons systeem van moreel gedrag vandaan? Evolueerde dit? Was het aangeleerd? Of was dit perfect ontworpen?
 • Morele Ethiek - Hoe maken we morele beslissingen? Is het een kwestie van relativiteit? Of is het een kwestie van absolute waarheid?
 • Bestaat God - Dit is een eerste vereiste om de andere grote vragen in het leven te kunnen beantwoorden. Hoe beantwoord je deze vraag? Was er een Schepper?
 • Agnosticisme - Is deze positie houdbaar in het licht van het wetenschappelijk bewijs? Een overzicht van de microscopische wereld waaronder het Bacterieel Flagellum.
 • Alles over Filosofie - Een rationeel onderzoek van de waarheid. Leer over de antwoorden op enkele van de moeilijkste levensvragen. Begin je zoektocht nu.
 • Is Er Een God - Hoe kwamen we hier? Een blik op de wetenschap van de 21e eeuw in het licht van de the´stische en athe´stische denkbeelden over de oorsprong.
 • Communisme - Marx, Engels de Het Communistisch Manifest. De economische en politieke filosofie. De athe´stische en immorele realiteit. Een kostbaar experiment voor de samenleving.
 • Cultureel Materialisme - Marvin Harris en De opkomst van de Antropologische Theorie. Vergelijkingen met het Marxistische Materialisme en andere antropologische doctrines. Organisatie, ideologie en symboliek.
 • Moreel Relativisme - Zijn standaarden voor goed en fout slechts produkten van onze tijd en cultuur? Is moraliteit werkelijk een neutraal concept? Ontdek dit nu!
 • Materialisme - Doctrine, filosofie en wereldbeeld. Geobsedeerd met het fysische. Afwijzing van het intellectuele en het spirituele. De onderlinge afhankelijkheid tussen filosofie en wetenschap.
 • Naturalisme - Een filosofische, theologische en wetenschappelijke verklaring voor alles. Een blik op de kosmologische en biologische oorsprong. De duizelingwekkende statistieken tegen het materialisme.
 • Humanisme - De geschiedenis van het Humanisme en zijn manifest. Wat zijn de implicaties van een humanistische kijk op de zaken? Bestaat God? Onderzoek dit nu.
 • Cultureel Relativisme - Cultureel Relativisme - Moreel relativisme, situationisme en cognitief relativisme. Relatieve waarheid. Pluralisme, tolerantie en subjectiviteit. Goed en fout gedefiniŰerd door sociale normen. Onlogische conclusie!
 • Athe´sme - Een praktische kijk op de definities van athe´sme, agnosticisme en the´sme. Geloof versus Ongeloof. Kennis versus Gebrek aan Kennis.
 • God - Bestaat Hij? Is Hij noodzakelijk of komt Hij gewoon goed uit? Hij wordt onthuld in het concept en het ontwerp die inherent zijn aan alle dingen!
 • Postmodernisme - Hoe wordt deze term gedefinieerd of beschreven? Waardoor wordt deze filosofie en dit wereldbeeld voor het leven be´nvloed? Wat zijn de idealen?
 • Seculier Humanisme - Het buitensluiten van God uit de scholen en de maatschappij. Het Humanistisch Manifest. De Evolutie-theorie. De athe´stische filosofie en doctrine. De religie van het humanisme.
 • Realisme en Naturalisme - De grootste barriŔre tussen mij en welke vorm van religieus geloof dan ook waren de wetenschap en technologie van de 20e eeuw, natuurlijke processen en wonderbaarlijk toeval.
 • Egyptische Goden - Egyptische religieuze tradities in de oudheid. Pre-dynastische geschiedenis. De Scheppingsmythen. Leven na de dood. Thema's die overeenkomen met andere religies. Universele waarheid.
 • Metafysica - De Logica schreeuwt ons toe dat iets verantwoordelijk is voor het leven. Het is noodzakelijk om verder te gaan en te ontdekken wat alles om ons heen heeft veroorzaakt.
 • Adam en Eva - Wie zijn zij? Het Bijbelse verslag. Milton's verslag. De Hof van Eden. Universeel ouderdom. De oorspronkelijke zonde. De betekenis voor de wereld van vandaag.
 • Kosmologisch Argument - Onderzoek het filosofische argument dat door Kalam/Moslim-filosofen in de Middeleeuwen werd ontwikkeld. Ontdek de drie premissen.
 • Het Bovennatuurlijke Video - Kunnen we een blik opvangen van de 'omni-natuurlijke' wereld buiten de ons bekende dimensies? Bestaat er werkelijk een metafysisch domein? Je moet deze korte video eens bekijken!
 • Kritisch Denken Video - Heb je zin om kritisch te denken? Ben je een passieve voorbijganger in het leven? Word wakker! Kijk eens naar dit korte filmpje!
 • Wereldbeelden Video - Wat zijn vergelijkende wereldbeelden? Heb jij een wereldbeeld? Wat is je wereldbeeld en waarom? Kijk eens naar dit korte filmpje!
 • Ontoerekeningsvatbaarheid Video - Leidt ethische tolerantie tot morele chaos? Hoe staan gezond verstand en krankzinnigheid in verhouding tot universele standaarden van moraliteit? Kijk eens naar deze korte video.
 • Griekse Goden - De historische, religieuze en sociale achtergrond. De Schepping- en vloed-mythen. Effecten op de zin van het bestaan en de moraliteit van tegenwoordig.
 • Alles over Geschiedenis - Welke historisch significante gebeurtenissen hebben de wereld van vandaag be´nvloedt? Bestudeer verschillende gebeurtenissen en hun invloed op de wereld.
 • Mijn Wereldbeeld - Ik schiep mijn eigen levensfilosofie - Om de standaard culturele labels te gebruiken, ik was een materialist, naturalist, relativist, humanist, hedonist.
 • Polythe´sme - Polythe´stische geloofsystemen in de oude wereld. Polythe´stische geloofsystemen in de moderne wereld. De inslag op het pluralisme van de New Age beweging. Het monothe´stische alternatief.
 • Romeinse Goden - De geschiedenis van het panthe´sme in Rome. De invloed van Etruskische en Griekse culturen. Het Romeinse Rijk en zijn goddelijke keizers.
 • De´sme - Een geloof in een god van de natuur -- een schepper die nooit ingrijpt -- die toestaat dat het universum zichzelf volgens de natuurwetten regelt.
 • Natuurwet - Wat is natuurwet of natuurrecht? Wat is de geschiedenis ervan? Bestaan er universele standaarden die op alle mensen in alle tijden van toepassing zijn?
 • Informatie van een Insider Video - Randall Niles bekijkt de interne wereld van het geweten en het innerlijke 'zelf', dat niet verklaard kan worden met alleen wetenschappelijke middelen.
 • De Blinde Mannen en de Olifant - De Blinde Mannen en de Olifant is een beroemde fabel uit India. Het gaat over zes blinde reizigers die op hun levensweg tegen verschillende delen van een olifant aanlopen.
 • Dualisme - Het concept dat ons verstand een niet-materiŰle, spirituele dimensie heeft die het bewustzijn en mogelijk ook een eeuwige eigenschap omvat.
 • De Filosofie van het Leven - Mijn hele leven werd ik geleid door de principes van Plato's Socrates: Volg het bewijs, waarheen het ook leidt. (Anthony Flew)"
 • Postmodern Wereldbeeld - Wat zijn de hoofdpunten? Bestaat er enige objectiviteit? Kan er een consistentie bestaan in levensbeschouwingen?
 • Athe´stisch Geloof - Heeft iedereen een bepaalde overtuiging, ongeacht ons religieus geloof? Lees deze gedachten eens over overtuiging en menselijke ervaring.
 • Critiek van het Postmodernisme - Is er een ruimere intellectuele geschiedenis die begrepen moet worden voordat de uniciteit en de significatie van het postmodernisme als wereldbeeld bevat kan worden?
 • Wat is Waarheid Video - Zijn er onveranderlijke waarheden in een veranderende wereld? Bestaan absolute waarheden of is het allemaal relatief? Kijk naar deze korte video!
 • Kritisch Denken Les 1 - Ik bekeek het waarneembare bewijs voor mezelf, het was tijd om mijn decennia oude vooronderstellingen ten aanzien van wetenschap, natuur en technologie te onderzoeken.
 • Goden en Godinnen - Fundering van de mythologie in de culturen in de oudheid. De Egyptische geschiedenis en scheppingsmythen. De Griekse geschiedenis en de religieuze achtergrond van de stadstaat.
 • De Prestaties van Blaise Pascal - Kom meer te weten over deze briljante denker. Hoe zag hij het leven, God en het bestaan? Wat was zijn conclusie over de werkelijk belangrijke zaken?
 • Citaten van C.S. Lewis - Lees een selectie van citaten uit de boeken van C.S. Lewis. Wat waren zijn standpunten over het leven, athe´sme en God?
 • Aristoteles - Leer over de geschiedenis van deze grootse denker en lees enkele van zijn prachtige citaten over het leven. Wat was zijn invloed op de filosofische wereld?
 • Nebukadnessar - Wat gebeurde er met deze machtige koning dat zijn kijk op het leven zo drastisch veranderde? Wat was zijn conclusie?
 • Gilgamesj - Wat was zijn conclusie aan het einde van zijn heldhaftige leven? Wat was zijn reactie op de broze toestand van de mensheid?
 • De Griekse Filosoof Plato - Welke rol speelde de filosofie van Plato in de geschiedenis? Hoe werden zijn dialogen door Socrates be´nvloed?
 • Het Leven van Sint Augustinus - Ontdek de geschiedenis, worstelingen en successen van deze grootse man van het geloof. Lees enkele van zijn citaten.
 • Antony Flew - Lees hoe Flew, nadat hij het bewijsmateriaal uitvoerig had bestudeerd, vaarwel zei tegen het athe´sme vanwege zijn redenering ten gunste van 'intelligent design'."
 • Thomas van Aquino - Welk bewijsmateriaal gebruikte deze materiaal om het bestaan van God aan te tonen? Ontdek hier welke vijf sleutels hij gebruikte.
 • Abd-ar-Rahman III - Hoe bezon deze man zich op zijn leven, na een leven als machtige prins te hebben geleid? Wat was zijn filosofische conclusie over het leven en de zin ervan?
 • Filosofische Citaten - Leer van de grote denkers zoals Mill, Spinoza, Descartes, Pascal, Kant en anderen. Welke wijsheden deelden zij met ons over de zoektocht naar en het bestaan van God?
 • Het Leven van Confucius - Bestudeer diverse citaten van deze gevierde filosoof. Zijn conclusies en de diepgang van zijn filosofie zijn waarlijk opmerkelijk.
 • Nihilisme - Leer over de invloed van Friedrich Nietzsche en anderen die aan de filosofie van het niets hebben bijgedragen. Welke invloed heeft dit op de maatschappij en de cultuur?
 • Grote Filosofen - Wat hebben filosofen uit het verleden en stemmen uit de moderne wereld te zeggen over God en de zin van het leven?
 • Het Leven van Koning David - Wat kunnen we van het leven van deze grote koning leren? Wat was zijn conclusie over de zin van het leven?
 • Menselijk Lijden - Zijn zaken die ons als individuen geluk brengen altijd goed voor ons? Kan moraliteit in termen van geluk worden gedefinieerd?
 • Het Erfgoed van Epicurus - Bevrijdde Epicurus de mens van de vrees voor God en de vrees voor de dood? Was zijn theorie juist?
 • Existentialisme - Leer wat deze filosofie inhoudt en wat niet. Denk eens na over de inslag die deze filosofie op de maatschappij heeft gehad
 • Het Probleem van het Lijden - Wat is het kwaad? Waarom vinden er cataclysmische gebeurtenissen in de natuur plaats? Zijn deze de hand van God? Ontdek hier meer.
 • Op Zoek naar de Waarheid - Zijn alle godsdiensten die op een geloof gebaseerd zijn ronduit irrationeel, zoals sommige schrijvers beweren? Vind hier een reactie op deze vraag.
 • Moreel Relativisme Video - Je moet deze korte video eens bekijken! Wie zei: Er is noch goed noch kwaad, maar het denken schept deze dingen? Is moreel relativisme waar?
 • Athe´stische Religie Video - Wat hebben Dawkins, Harris, Dennett en Hitchens te zeggen? Wat zijn de nieuwste argumenten van de Nieuwe Athe´sten? Bekijk deze korte video eens!
 • Menselijk Lijden Video - Randall Niles vertelt het verhaal over de sceptische kapper om de kracht van God te midden van al het leed om ons heen te verduidelijken.
 • Ethisch Relativisme Video - Bestaan er nog standaarden voor ethiek en moraliteit? Bestaan universele waarheden? Kijk eens naar dit korte filmpje!
 • Waarheid en Religie Video - Kan geloof de test der rede doorstaan? Kunnen waarheid en rede zij aan zij bestaan? Kan religie rationeel zijn? Bekijk nu deze korte video eens!
 • Wie Schiep God Video - Bestaat er een Goddelijke uitzondering op de wet van oorzaak en gevolg? Wat is het kosmologische argument? Je moet deze geweldige korte video eens bekijken!
 • Het Eind van Geloof Video - Wat vertelt Sam Harris ons in zijn brief aan een Christelijke natie? Zijn we echt aangekomen bij het eind van geloof? Mis deze korte videoclip niet!
 • Existentialisme Video - Randall Niles gebruikt de beroemde uitspraak van Descartes (Ik denk dus ik besta) om de realiteit van het menselijk bestaan vast te stellen.
 • Blinde Mannen en de Olifant Video - Wat kunnen wij van dit beroemde Indische fabel leren? Luister naar Randall Niles' commentaar op de interpretatie van dit beroemde verhaal.
 • Materialisme Video - Wat zijn de begrippen en de definities die aan de basis liggen van deze populaire levensbeschouwing? Bekijk deze video.
 • Postmodernisme Video - Wat is postmodernisme aen wat zijn de primaire geloofsovertuigingen ervan? Luister naar Randall Niles die deze levensbeschouwing uitlegt.
 • Deontologische Ethiek - Deze vorm van ethiek, ook bekend als 'plichtenleer', stelt dat daden niet gerechtvaardigd worden door hun gevolgen. Wat betekent dit voor de filosofie?
 • Natuurwet Video - Het natuurrecht is een morele theorie die met jurisprudentie te maken heeft en die stelt dat de wet gebaseerd moet zijn op moraliteit en ethiek. Waarom?
 • Bertrand Russell - Wie was deze beroemde filosoof en wiskundige? Hoe sprak hij over liefde en eenzaamheid? Vond hij ooit dat gevoel ergens bij te horen, waar hij zo naar verlangde?
 • Nebukadnessar Video - What can we learn from this Babylonian King? What did he learn from his time of humility? Did he ultimately praise God?
 • Humanisme Video - Wat is de humanistische psychologie volgens het seculier humanistische wereldbeeld? Ontdek het hier.
 • Nietzsche en de Dwaze mens - In deze essay vroeg Nietzsche zich af of de Westerse cultuur klaar was voor de filosofische gevolgen van het doden van God? Wat zei hij hierover?
 • Geloof in God - Als jij in God gelooft, wat zegt dat dan over jou? Heb jij dan een intellectuele beperking? Wat laat onderzoek ons zien?
 • Het Olifantenprincipe Video - Hoe wisten de grote filosofen hun ideeŰn over God te verzoenen? Hoe gaat het verhaal over de blinde mannen en de olifant? Bekijk deze korte video eens!
 • Verstand versus Hersenen Video - Wat betekenen monisme en dualisme voor de immateriŰle wereld van het bewustzijn, het zelfbewustzijn en de onderbewuste gedachte? Kijk eens naar deze korte videoclip.
 • Relatieve Waarheid Video - Bestaat een universele waarheid? Kunnen we voorbeelden uit de wetenschap gebruiken om het bestaan van absolute waarheid te onderzoeken? Ontdek het antwoord door deze korte video te bekijken.

 
 

 
 
  
    Zoek
 
 

  Wie Zijn Wij?
  Over Ons
  Steun Ons
  Overig
  Getuigenissen
  Aanbevelingen
  Copyright Voorwaarden
  Wie is Jezus Christus


         
Archeologie Jezus Christus Gebed Occultisme
Schepping Levensproblemen Religie Waarheid
Culten Ouderschap Wetenschap Wereldbeeld
Jezus Volgen Filosofie Spiritualiteit Liefde
Geschiedenis Populaire Kwesties De Reis Het Leven
 
Copyright © 2002 - 2015   Alle Rechten Voorbehouden.   719-884-2246            Thuis | Over Ons | Steun Ons
AllAboutGOD.com is een service van All About GOD Ministries, Inc., a 501 (c)(3) a een Non-Profit organisatie.
Internet Web Site Design by Rev21.net